งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง ลิปกลิ่น Chocolate

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง ลิปกลิ่น Chocolate"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง ลิปกลิ่น Chocolate

2 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
พวกเราได้เข้าไปศึกษาในอินเตอร์เน็ต ในเว็บ ค่ะ พวกเราเห็นว่ามันน่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จึงเลือกหัวข้อนี้ค่ะ

3 สมมิตฐานของการศึกษาค้นคว้า
พวกเราคาดว่ามันจะสามารถป้องกันปากแตก ปากแห้งได้ค่ะ และยังมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ

4 วิธีการดำเนินการ ใส่ Vaseline ในบีเกอร์ ละลายบน Spirit Burner
ในผลช็อกโกแล็ตลงไป คนให้เข้ากันด้วยช้อนคน เมื่อเข้ากันดีแล้ว เทใส่ลงไปในภาชนะ ทิ้งไว้ให้แห้ง

5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ Beaker Spirit Burner Vaseline ช้อนคน
ผงช็อกโกแล็ต

6 แผนปฎิบัติงาน ขั้นการดำเนินงาน
ค้นหาข้อมูล 1 วัน ปรึกษา 2 วัน หาอุปกรณ์ 2 วัน ปรึกซาด้านขั้นตอน 1 วัน ปรึกษึครู 1 วัน ลงมือทำ 2 วัน

7 ผลการทดลอง เมื่อนำไปทาปากแล้ว พบว่ามีกลิ่นของช็อกโกแล็ตและสามารถป้องกันปากแตก และให้วคามชุ่มชื่นแก่ริมฝีปากด้วยค่ะ

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เราเลือกหัวข้อนี้เพราะเห็นว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ คือสามารถป่องกันปากแตกและมีกลิ่นช็อกโกแล็ตค่ะ

9 สรุปผลการทดลอง ได้ผลตามที่คาดค่ะ

10 เอกสารอ้างอิง

11 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ขอบคุณค่ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สมาชิกกลุ่ม ด.ญ. นัทลี พิรารักษ์ ด.ญ. เฮียนจอง ฮวงโบ ด.ญ. เฮฮุน คิม ด.ญ.ธิดา ไดอาน่า เดนาโซ ด.ญ. นภสร พงศ์พิชยพิสุทธิ ด.ญ. ธิดา คริสติน เรย์เพนส์ ด.ญ. ชวนีย์ ภูทะวี


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง ลิปกลิ่น Chocolate

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google