งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Naïve Bayesian Classification

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Naïve Bayesian Classification"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Naïve Bayesian Classification
ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นโดยการคาดเดาจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน

2 ตารางเก็บสถิติของ “การเล่น/ไม่เล่น Tennis”
rain hot high false ?

3 rain hot high false ? คำถาม ต้องการรู้ว่าถ้า “Outlook = rain, Temperature =hot, Humidity=high, Windy=false” มีความน่าจะเป็นที่จะเล่น/ไม่เล่น Tennis ?

4 ทำการคำนวณหาผลรวมของข้อมูลต่าง ๆ จาก weather data
sunny overcast rain hot mild cool high normal true false yes no

5 ขั้นตอนในการคำนวณ 1. คำนวณหาความน่าจะเป็นในการเล่น/ไม่เล่น Tennis ตามทัศนวิสัยต่าง ๆ (ทุกฟิลด์) 2. คำนวณหาความน่าในการเล่น/ไม่เล่น Tennis ของคำถาม “Outlook = rain, Temperature =hot, Humidity=high, Windy=false”

6 คำนวณหาความน่าจะเป็นในการเล่นและไม่เล่น Tennis ตามทัศนวิสัยต่าง ๆ

7 คำนวณหาความน่าในการเล่น/ไม่เล่น Tennis ของคำถาม “Outlook = rain, Temperature =hot, Humidity=high, Windy=false” > ทำนายว่า Play = NO

8 ? กำหนดให้ X = <overcast, cool, normal, true> overcast cool
คำถาม: If Outlook = overcast, Temperature = cool, Humidity = normal, Windy = true, then Play = ? กำหนดให้ X = <overcast, cool, normal, true>

9


ดาวน์โหลด ppt Naïve Bayesian Classification

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google