งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถุงพลาสติก ... ขยะอันตราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถุงพลาสติก ... ขยะอันตราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถุงพลาสติก ... ขยะอันตราย
ข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency) National Geographic News 2 กันยายน 2546

2 ต้นทุนการนำกลับมาผลิตซ้ำแพงกว่าต้นทุนการผลิตใหม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเท่านั้น ได้ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตซ้ำ ต้นทุนการนำกลับมาผลิตซ้ำแพงกว่าต้นทุนการผลิตใหม่ Christian Science Monitor News Paper

3 ค่าผลิตถุงจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว
1,000 กิโลกรัม = $4,000 (140,000 บาท) แต่ราคาซื้อขายได้เพียง $32 (1,120 บาท) Jared Blumenfeld (Director of San Francisco's Department of the Environment)

4 พลาสติกผลิตจากน้ำมันดิบ พลาสติกผลิตจากน้ำมันดิบ
CNN.com/technology November 16, 2007

5 ถุงพลาสติกใช้แล้ว พบได้ที่ไหนบ้าง ?...

6 U.S. National Academy of Sciences
การศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2528 พบว่าห้วงมหาสมุทรสะสมขยะพลาสติกกว่า 3 ล้านกิโลกรัมต่อปี U.S. National Academy of Sciences

7 ลอย... ลิ่ว... ล่อง...

8 อยู่ ณ ที่ต่าง ๆ

9 ทะเล ทะเลสาป และแม่น้ำของเรา

10 ท่อระบายน้ำ ... ลงสู่แม่น้ำ ทะเล
CNN.com/technology November 16, 2007

11 ทะเลน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ และไกลถึง หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ในอเมริกาใต้
British Antarctic Survey

12 ร้อยละ 10 ของเศษขยะที่ถูกพัดมาที่ชายฝั่งสหรัฐอเมริกามาจากถุงพลาสติก
National Marine Debris Monitoring Program

13 นอกจากเป็นขยะทั่วไปแล้ว ถุงพลาสติกยังเป็นอันตราย

14 CNN.com/technology November 16, 2007
แต่ละวันผ่านไป ...ถุงพลาสติกที่ถูกแสงจะแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆที่มีสารเคมีเป็นพิษ CNN.com/technology November 16, 2007

15 เศษพลาสติกเหล่านี้ปะปนอยู่ในดินและแหล่งน้ำ
CNN.com/technology November 16, 2007

16 CNN.com/technology November 16,2007
อยู่ในห่วงโซ่อาหาร CNN.com/technology November 16,2007

17 อาจสร้างหายนะต่อสัตว์ป่า
World Wildlife Fund Report 2005

18 World Wildlife Fund Report 2005
นกถูกรัดจนตาย World Wildlife Fund Report 2005

19 สัตว์ทะเลกว่า 200 สายพันธุ์ เช่น ปลาวาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่า
สัตว์ทะเลกว่า สายพันธุ์ เช่น ปลาวาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่า ตายด้วยถุงพลาสติก World Wildlife Fund Report 2005

20 สัตว์ทะเลตายเพราะคิดว่าถุงพลาสติกเป็นอาหาร
World Wildlife Fund Report 2005

21 คุณช่วยได้ อย่างไร? ...

22 คุณจะช่วยลดถุงพลาสติก 6 ถุงต่อสัปดาห์
ถ้าใช้ถุงผ้า คุณจะช่วยลดถุงพลาสติก 6 ถุงต่อสัปดาห์

23 24 ถุงต่อเดือน

24 288 ถุงต่อปี

25 22,176 ถุง ในช่วงชีวิตคุณ

26 งดใช้จะสามารถลดถุงพลาสติก งดใช้จะสามารถลดถุงพลาสติก
“ถ้า” 1 ใน 5 ของคนไทย งดใช้จะสามารถลดถุงพลาสติก “2 แสนล้าน” ถุง “ถ้า” 1 ใน 5 ของคนไทย งดใช้จะสามารถลดถุงพลาสติก “2 แสนล้าน” ถุง

27 บังคลาเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก
MSNBC.com March 8, 2007

28 จีน งด แจกถุง พลาสติก CNN.com/asia January 9, 2008

29 ปี พ.ศ. 2545 เกาะไอร์แลนด์เก็บภาษีถุงพลาสติก ทำให้การใช้ลดลง 90%
BBC News August 20, 2002

30 รวันดา(อัฟริกา) ห้ามใช้ถุงพลาสติก รวันดา(อัฟริกา) ห้ามใช้ถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2548 รวันดา(อัฟริกา) ห้ามใช้ถุงพลาสติก ปี พ.ศ. 2548 รวันดา(อัฟริกา) ห้ามใช้ถุงพลาสติก Associated Press

31 อิสราเอล คานาดา อินเดียตะวันตก
บอสวานา เคนยา แทนซาเนีย อัฟริกาใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ มีการเคลื่อนไหว งดใช้ถุงพลาสติก PlanetSave.com February 16, 2008

32 NPR.org (National Public Radio)
มีนาคม พ.ศ ซานฟรานซิสโก เป็นมลรัฐแรกในสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามใช้ถุงพลาสติก NPR.org (National Public Radio)

33 โอคแลนด์และบอสตัน กำลังพิจารณาห้าม !!
The Boston Globe May 20, 2007

34 “เมืองปลอดถุงพลาสติก”
เริ่ม... ทันที !!! หยุดใช้ถุงพลาสติก ปฏิเสธใช้ถุงพลาสติก ภูมิใจร่วมกันสร้าง “เมืองปลอดถุงพลาสติก”

35 ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ ชวนกัน ลด. ปฏิเสธ. และหยุด
ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ ชวนกัน ลด.. ปฏิเสธ.. และหยุด..ใช้ถุงพลาสติก


ดาวน์โหลด ppt ถุงพลาสติก ... ขยะอันตราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google