งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุริยะ (Solar System).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุริยะ (Solar System)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุริยะ (Solar System)

2 แบบทดสอบก่อนเรียน คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด กาแล็กซี ดาราจักร เอกภพ ระบบสุริยะ 2. กาแล็กซีทางช้างเผือก ถ้ามองจากด้านบน จะมีรูปร่างคล้ายกับอะไร ก้นหอย ข. ไข่ดาว ค. ฉาบ ง. วงรี 3. สิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกาแล็กซี ก. ดาวฤกษ์ ข. ดาวหาง ค ก๊าซ ง. ดาวเทียม 4. กาแล็กซีทางช้างเผือก เกี่ยวข้องกับโลกเราอย่างไร เป็นศูนย์กลางของโลก เป็นแหล่งพลังงานของโลก เป็นที่อยู่ของโลก เป็นบริวารของโลก 5. ข้อใดเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่ได้ถูกต้อง โลก ระบบสุริยะ จักรวาล กาแล็กซี โลก กาแล็กซี ระบบสุริยะ จักรวาล โลก ระบบสุริยะ กาแล็กซี จักรวาล โลก จักรวาล ระบบสุริยะ กาแล็กซี 6. ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร ทั้งหมดกี่ดวง ข. 9 ค ง. 13 7. ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ก. โลก ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี 8. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงาม คือข้อใด ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน 9. สาเหตุที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน คือข้อใด ก. โลกหมุนรอบตัวเอง ข. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ค. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก 10. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลาเท่าใด 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 1 ปี

3 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ก 4. ค
4. ค

4

5 ตำแหน่งของระบบสุริยะ

6

7 ระบบสุริยะ

8 ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและเหล่าสมาชิกโคจรโดยรอบ คือ ดาวเคราะห์ 9 ดวง บริวารของดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อยและอุกกาบาต

9 ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง อยู่ในอาณาจักแห่งดวงดาว ที่เรียกว่า กาแล็กซีทางช้างเผือก (The milky Way) หรือ กาแล็กซีของเรา

10 ดาวพุธ ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด มีอุณหภูมิ
ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด มีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แต่ด้านหนึ่งมีอุณหภูมิต่ำมาก โคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 88 วัน และหมุนรอบตัวเอง 59 วัน

11 ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ มีขนาดใกล้เคียงกับโลก มีพื้นผิวแห้งแล้ง โคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา วัน และหมุนรอบตัวเอง วัน

12 โลก โลก มีสภาวะเหมาะสมที่สามารถก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ได้ โคจรรอบ ดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 1 ปี และหมุนรอบตัวเอง 1 วัน มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง

13 ดาวอังคาร ดาวอังคาร จากการสำรวจของยานไวกิ้ง พบว่ามีลักษณะพื้นผิวสีแดง เต็มไปด้วย ก้อนหิน ไม่พบสิ่งมีชีวิต มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 2 ดวง

14 ดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ใหญ่ที่สุด
ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ใหญ่ที่สุด มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 16 ดวง

15 ดาวเสาร์ ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ที่มี ความสวยงามมาก เพราะมีวงแหวน
ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ที่มี ความสวยงามมาก เพราะมีวงแหวน ล้อมรอบ 7 ชั้น มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 18 ดวง

16 ดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัส หรือมฤตยู มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 21 ดวง

17 ดาวเนปจูน ดาวเนปจูน หรือดาวเกตุ มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 8 ดวง

18 ดาวพลูโต ดาวพลูโต หรือดาวยม เป็นดาวเคราะห์ที่ไกลสุดและเล็กที่สุด
ดาวพลูโต หรือดาวยม เป็นดาวเคราะห์ที่ไกลสุดและเล็กที่สุด มีดวงจันทร์

19 แบบทดสอบหลังเรียน คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ 1. สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด ก. กาแล็กซี ข. ดาราจักร ค. เอกภพ ง. ระบบสุริยะ 2. กาแล็กซีทางช้างเผือก ถ้ามองจากด้านบน จะมีรูปร่างคล้ายกับอะไร ก. ก้นหอย ข. ไข่ดาว ค. ฉาบ ง. วงรี 3. สิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกาแล็กซี ก. ดาวฤกษ์ ข. ดาวหาง ค ก๊าซ ง. ดาวเทียม 4. กาแล็กซีทางช้างเผือก เกี่ยวข้องกับโลกเรา อย่างไร ก. เป็นศูนย์กลางของโลก ข. เป็นแหล่งพลังงานของโลก ค. เป็นที่อยู่ของโลก ง. เป็นบริวารของโลก 5. ข้อใดเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่ได้ถูกต้อง ก. โลก ระบบสุริยะ จักรวาล กาแล็กซี ข. โลก กาแล็กซี ระบบสุริยะ จักรวาล ค. โลก ระบบสุริยะ กาแล็กซี จักรวาล ง. โลก จักรวาล ระบบสุริยะ กาแล็กซี 6. ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร ทั้งหมดกี่ดวง ก ข. 9 ค ง. 13 7. ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ก. โลก ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี 8. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงาม คือข้อใด ก. ดาวพฤหัสบดี ข. ดาวเสาร์ ค. ดาวยูเรนัส ง. ดาวเนปจูน 9. สาเหตุที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน คือข้อใด ก. โลกหมุนรอบตัวเอง ข. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ค. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก 10. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลาเท่าใด ก วัน ข สัปดาห์ ค เดือน ง ปี

20 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระบบสุริยะ 1. ค 2. ก 3. ง 4. ค 5. ค 6. ข 7. ก 8. ข 9. ก 10. ง เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 1. ค 2. ก 3. ง 4. ค 5. ค 6. ข 7. ก 8. ข 9. ก 10. ง


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุริยะ (Solar System).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google