งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2003-03 : Microcat

2 ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

3 สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย Microcontroller โดยทำงานร่วมกับ sensor เพื่อให้ทำงานตามที่ต้องการ ในแบบอัตโนมัติ และค้นหาวัตถุที่ ต้องการได้ด้วยตัวหุ่นยนต์เอง และ ยังทำงานร่วมกับ Micromouse ได้ ด้วย วัตถุประสงค์

4  ออกแบบและสร้าง Microcat ที่ควบคุม การทำงานด้วย Microcontroller  Microcat สามารถวิ่งได้ทุกทิศทาง  Microcat ต้องติดตั้ง sensor อย่างน้อย 2 ชนิด  เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการทำงานไม่ เกิน 10%  ทำงานร่วมกับ Micromouse ได้  ต้องหลบสิ่งกีดขวาง และไล่จับ Micromouse ได้ ขอบเขตของโครงการ

5 หลักการทำงานของ Microcat  Hardware o การค้นหาหุ่นยนต์อีกตัว o การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง o การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  Software

6 การดำเนินงาน

7 ตัวอย่างการทำงานของหุ่นยนต์

8  มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์  ประยุกต์ใช้ Microcontroller กับการสร้าง หุ่นยนต์  สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในการควบคุม สิ่งต่างๆที่ใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติ ประโยชน์ที่ได้รับ

9 สรุปและข้อเสนอแนะ จากการพัฒนาโครงการนี้สามารถพัฒนา โครงการได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากการ ออกแบบการทำงานในส่วนของ Light sensor ที่ยัง ไม่ sensitive ต่อแสงเท่าไรนัก ทำให้การทำงานใน ส่วนของการค้นหาทำงานได้ไม่ถูกต้อง 100% และ การขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ก็ยังไม่ดีนักเนื่องมาจาก การทดเฟือง และการเลือก Motor ที่มีแรงบิดน้อย นั้นเอง แต่ก็ยังมีความสามารถที่จะทำงานใน ภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้หุ่นยนต์มีการ ทำงานที่ถูกต้องควรที่จะมีการพัฒนาต่อในส่วนของ การค้นหาทิศทางของหุ่นยนต์อีกตัวให้มีความ เที่ยงตรงและการเลือกใช้ Motor ที่มีแรงบิดที่มาก เพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ จากสาเหตุน้ำหนักของหุ่นยนต์ที่มากนั้นเอง

10 COE2003-03 : Microcat


ดาวน์โหลด ppt COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google