งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง,แปด,สิบหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง,แปด,สิบหก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง,แปด,สิบหก

2 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง
2)19 2)9 เศษ )4 เศษ 1 2)2 เศษ )1 เศษ 0 0 เศษ 1 ∴ 19 =

3 จงแปลง 342 ให้เป็นเลขฐานแปด
8)342 8) เศษ )5 เศษ 2 0 เศษ 5 ∴ 342 = 5268

4 จงแปลง 539 ให้เป็นเลขฐานสิบหก
16)539 16) เศษ )2 เศษ 1 0 เศษ 2 B ∴ 539 = 21B16

5 จงแปลงเลขฐานสิบ (ที่เป็นทศนิยม)

6 จงแปลง 0.125 ให้เป็นเลขฐานสอง
0.250 0.500 1.000 x x x 1 1 ∴ =

7 จงแปลง 0.1899 ให้เป็นเลขฐานแปด ต้องการทศนิยม 4 ตำแหน่ง
1.5192 4.1536 1.2288 1.8304 x x x x 1 4 1 1 ∴ =


ดาวน์โหลด ppt จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง,แปด,สิบหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google