งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1. เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1. เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1

3 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 2

4 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 3

5 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 4

6

7 FHC อาคาร 6 ชั้น 1 (SC) เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 6 ชั้น 1 (SC) - FIRE HOSE REEL 30 M.

8 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 6 ชั้น 2 (SC)

9 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 6 ชั้นลอย (SC)

10

11 FHC อาคาร 8 ชั้น P1 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

12 FHC อาคาร 8 ชั้น P2 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

13 FHC อาคาร 8 ชั้น P3 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P3 - FIRE HOSE REEL 30 M.

14 FHC อาคาร 8 ชั้น P4 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P4 - FIRE HOSE REEL 30 M.

15 FHC อาคาร 8 ชั้น P5 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P5 - FIRE HOSE REEL 30 M.

16 FHC อาคาร 8 ชั้น P6 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P6 - FIRE HOSE REEL 30 M.

17 FHC อาคาร 8 ชั้น P7 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น P7 - FIRE HOSE REEL 30 M.

18 FHC อาคาร 8 ชั้น 8 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น 8 - FIRE HOSE REEL 30 M.

19 FHC อาคาร 8 ชั้น ลอย เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 8 ชั้น ลอย - FIRE HOSE REEL 30 M.

20

21 FHC อาคาร 9 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

22 FHC อาคาร 9 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

23 FHC อาคาร 9 ชั้น 3 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 3 - FIRE HOSE REEL 30 M.

24 FHC อาคาร 9 ชั้น 4 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 4 - FIRE HOSE REEL 30 M.

25 FHC อาคาร 9 ชั้น 5 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 5 - FIRE HOSE REEL 30 M.

26 FHC อาคาร 9 ชั้น 6 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 6 - FIRE HOSE REEL 30 M.

27 FHC อาคาร 9 ชั้น 7 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 7 - FIRE HOSE REEL 30 M.

28 FHC อาคาร 9 ชั้น 8 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 8 - FIRE HOSE REEL 30 M.

29 FHC อาคาร 9 ชั้น 9 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 9 - FIRE HOSE REEL 30 M.

30 FHC อาคาร 9 ชั้น 10 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 10 - FIRE HOSE REEL 30 M.

31 FHC อาคาร 9 ชั้น 11 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 11 - FIRE HOSE REEL 30 M.

32 FHC อาคาร 9 ชั้น 12 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 12 - FIRE HOSE REEL 30 M.

33 FHC อาคาร 9 ชั้น 14 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 14 - FIRE HOSE REEL 30 M.

34 FHC อาคาร 9 ชั้น 15 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 15 - FIRE HOSE REEL 30 M.

35 FHC อาคาร 9 ชั้น 16 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร 9 ชั้น 16 - FIRE HOSE REEL 30 M.

36

37 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 1
FHC FHC FHC FIRE DEPARTMENT CONNECTION เส้นทางหนีไฟ FHC FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

38 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 2
FHC FHC FHC เส้นทางหนีไฟ FHC FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

39 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 3
FHC FHC FHC FHC เส้นทางหนีไฟ FHC FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 3 - FIRE HOSE REEL 30 M.

40 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 4
FHC FHC FHC FHC เส้นทางหนีไฟ FHC FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 4 - FIRE HOSE REEL 30 M.

41 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 5
FHC FHC FHC FHC เส้นทางหนีไฟ FHC FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 5 - FIRE HOSE REEL 30 M.

42

43 พิพิธภัณฑสถานฯ ชั้นใต้ดิน
FHC เส้นทางหนีไฟ FHC FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. พิพิธภัณฑสถานฯ ชั้นใต้ดิน - FIRE HOSE REEL 30 M.

44

45 FHC อาคาร11 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร11 ชั้น 1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

46 FHC อาคาร11 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร11 ชั้น 2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

47 FHC อาคาร11 ชั้น 3 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร11 ชั้น 3 - FIRE HOSE REEL 30 M.

48

49 FHC อาคาร12 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

50 FHC อาคาร12 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

51 FHC อาคาร12 ชั้น 3 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 3 - FIRE HOSE REEL 30 M.

52 FHC อาคาร12 ชั้น 4 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 4 - FIRE HOSE REEL 30 M.

53 FHC อาคาร12 ชั้น 5 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 5 - FIRE HOSE REEL 30 M.

54 FHC อาคาร12 ชั้น 6 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 6 - FIRE HOSE REEL 30 M.

55 FHC อาคาร12 ชั้น 7 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 7 - FIRE HOSE REEL 30 M.

56 FHC อาคาร12 ชั้น 8 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 8 - FIRE HOSE REEL 30 M.

57 FHC อาคาร12 ชั้น 9 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร12 ชั้น 9 - FIRE HOSE REEL 30 M.

58

59 FHC อาคาร13 ชั้น 1 FIRE DEPARTMENT CONNECTION เส้นทางหนีไฟ
FIRE HOSE CABINET - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร13 ชั้น 1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

60 FHC อาคาร13 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET FHC FHC
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคาร13 ชั้น 2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

61

62 FHC อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 1 - FIRE HOSE REEL 30 M.

63 FHC อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 2 - FIRE HOSE REEL 30 M.

64 FHC อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 3 เส้นทางหนีไฟ FIRE HOSE CABINET
- FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 3 - FIRE HOSE REEL 30 M.


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1. เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google