งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง “ Pathways to discovery: personal and scientific lessons from my studies of Pemphigus” โดย John R. Stanley, M.D. Milton B. Hartzell Professor Chair, Department of Dermatology University of Pennsylvania Health System (UPHS) Philadelphia, Pennsylvania, USA วันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 14.00-15.00 น. ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 Guest Lecture from Visiting Professor “ Pathways to discovery: personal and scientific lessons from my studies of Pemphigus” John R. Stanley, M.D. Milton B. Hartzell Professor Chair, Department of Dermatology University of Pennsylvania Health System (UPHS) Tuesday, September 29 th, 2009, 2.00-3.00 pm. Atthasit Room, 5 th floor, Sirikit Medical center Ramathibodi Hospital

3 John R. Stanley, M.D. Milton B. Hartzell Professor Chair, Department of Dermatology

4 Education 1970 B.A. Cornell University 1974 M.D. Harvard Medical School Clinical Specialties Autoimmune blistering skin diseases Research Area of Interests Immunodermatology, cell and molecular biology of keratinocyte adhesion, targeted drug delivery. Research Summary Dr. Stanley studies the pathophysiology of pemphigus, an autoimmune disease in which autoantibodies cause loss of keratinocyte cell adhesion and blister formation. He has shown that pemphigus antigens are desmosomal cadherins, and has shown that these glycoproteins function in stabilizing cell-cell adhesion in desmosomes. Furthermore, he has characterized the distribution of desmosomal cadherins in the skin and mucous membranes. Using this knowledge he has dissected the molecular pathophysiology of these diseases. By altering the distribution of desmosomal cadherins he has shown protection against disease and determined physiologic functions for desmosomal cadherin isoforms. Finally, Dr. Stanley has determined how exfoliative toxins produced by staphylococcus cause the blisters in bullous impetigo and staphylococcal scalded skin syndrome.


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google