งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
เรื่อง ภาพจิตรกรรม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ศิลปะที่เกิดจากการขีดเขียน ระบายสี โดยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ลงบนพื้นระนาบ

3 ประเภทของงานจิตรกรรม
1.ภาพคนเหมือน เป็นภาพเขียนคนตั้งแต่ ศรีษะถึงเอว มีจุดหมายเพื่อบันทึกให้ เหมือนบุคคลนั้น

4 ประเภทของงานจิตรกรรม
2.ภาพคน เป็นภาพเขียนเต็มตัว เพื่อแสดงความงามของ สัดส่วนทางกายวิภาคใน อิริยาบทต่างๆ

5 ประเภทของงานจิตรกรรม
3.ภาพสัตว์ เป็นภาพเขียนถ่ายทอด ความงามของสัตว์ชนิด ต่างๆทั้งสัตว์บกและ สัตว์น้ำ

6 ประเภทของงานจิตรกรรม
4.ภาพทิวทัศน์ เป็นภาพเขียนความงาม ของภูมิประเทศและ บรรยากาศเพื่อเก็บไว้ ชื่นชม

7 ประเภทของงานจิตรกรรม
5.ภาพหุ่นนิ่ง เป็นภาพเขียนสิ่งของ ต่างๆที่ไม่เคลื่อนไหว เช่นผลไม้ ดอกไม้ แสดงความงดงาม มีชีวิตชีวา

8 ประเภทของงานจิตรกรรม
6.ภาพผนัง เป็นภาพเขียนขนาด ใหญ่บนพื้นผนัง เพื่อแสดงสาระต่างๆ เช่นเรื่องราวทางศาสนา

9 ประเภทของงานจิตรกรรม
7.ภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพเขียนเพื่อขยาย ความสำคัญของ เรื่องราวให้เป็นที่ น่าสนใจหรือสื่อสารให้ ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google