งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File System Example of File System Employee Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File System Example of File System Employee Department"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File System Example of File System Employee Department
Customer Sales Inventory Sales Department Payroll Payroll Department Example of File System

2 Database Management System
Database System Sales Department Employee Department Payroll Department Database Management System Database Employee Customer Sales Inventory Payroll DBMS Example of Database System

3 Register Database student Table enroll Table course Table Bank Database customer Table account customer_account

4 Database Design Refer to the arrangement of data into tables and fields Design based on what you want the system to accomplish Design to remove redundancy

5 Data Redundancy (ความซ้ำซ้อนของข้อมูล )
Redundancy means storing the same fact in more than one place. ตาราง customer

6 Problems of Data Redundancy
Redundancy wastes space on the disk. Redundancy makes updating the database more difficult. A possibility of inconsistent data exists.

7 Data Redundancy ทำให้เกิดความผิดปกติ 3 แบบคือ
Insertion Anomaly คือ ความผิดปกติจากการเพิ่มข้อมูล จากตารางตัวอย่าง ถ้าลูกค้า Johnson ทำการเปิดบัญชีใหม่ ก็จะต้องใส่ข้อมูลของ Johnson โอกาสที่จะทำให้ใส่ข้อมูลของ Johnson ผิดมีได้ ทำให้ข้อมูลของ Johnson ไม่สอดคล้องกัน Deletion Anomaly คือ ความผิดปกติจากการลบข้อมูล จากตารางตัวอย่าง ถ้าลูกค้า Smith ทำการปิดบัญชี ก็จะต้องลบข้อมูลของ Smith ทำให้ข้อมูลของ Smith หายไปจากระบบ นอกจากนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับผิดชอบดูแลลูกค้า Smith ก็ต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย Update Anomaly คือ ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากตารางตัวอย่าง ถ้าลูกค้า Johnson ทำการย้ายที่อยู่ ก็จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลของ Johnson ทุกแถวที่มีข้อมูลของ Johnson โอกาสที่จะผิดมีได้ ทำให้ข้อมูลของ Johnson ไม่สอดคล้องกัน

8 Solution Place the redundant data in a separate table, one in which the data will no longer be redundant. customer customer_id customer_name customer_street customer_city account customer_id account_number


ดาวน์โหลด ppt File System Example of File System Employee Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google