งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว
โครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น(Linear List) เช่นกัน มีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่มค่าแทรกเข้าไปในตอนท้ายของรายการเพียงด้านเดียว เรียกว่า ส่วนหลัง(Read) และการลบค่าในตอนต้นของรายการเพียงด้านเดียว เรียกว่าส่วนหน้า (Front)

2 รูปแบบของคิว Q2 Q3 ... Qr Q1 Front Rear

3 Insert (1),Insert (2),Insert (3),Remove (),Insert(4),
โจทย์ Insert (1),Insert (2),Insert (3),Remove (),Insert(4), Insert (5),Remove()

4 เริ่มต้นโดยการคิว S ขึ้นมาเป็นคิวว่าง
ไม่มีสมาชิกตัวชี้ส่วนหน้าและส่วนท้าย

5 นำค่า 1 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (1)
ได้คิว S=[1] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 1 1 Front Rear

6 นำค่า 2 เก็บต่อโดยใช้ Insert (2)
ได้คิว S=[1,2] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 2 1 2 Front Rear

7 นำค่า 3 เก็บต่อโดยใช้ Insert (3)
ได้คิว S=[1,2,3] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 3 1 2 3 Front Rear

8 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()
ได้คิว S=[2,3] ตัวชี้ Front = 2, Rear=3 2 3 Front Rear

9 นำค่า 4 เก็บต่อโดยใช้ Insert (4)
ได้คิว S=[2,3,4] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 4 2 3 4 Front Rear

10 นำค่า 5 เก็บต่อโดยใช้ Insert (5)
ได้คิว S=[2,3,4,5] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 5 2 3 4 5 Rear Front

11 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()
ได้คิว S=[2,3,4] ตัวชี้ Front = 2, Rear=4 2 3 4 Front Rear

12 คิววงกลม มีลักษณะของเชิงเส้นรูปวงแหวนเป็นวงกลมที่สมาชิกตัวแรกต่อกับตัวสุดท้าย ถ้าอยากรู้ว่าถึงคิวตัวสุดท้ายแล้วยังให้ดูที่ Rearถ้า Rearอยู่หน้า Front ก็แสดงว่าถึงตัวสุดท้ายแล้ว

13 รูปแบบคิววงกลม 3 4 1 2

14 โจทย์ Insert(6),Insert(7),remove() Insert(9),Insert(4),remove()

15 นำค่า 6 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (6)
ได้คิว S=[6] ตัวชี้ Front = 6,Rear = 6 2 3 6 1 Front Rear

16 นำค่า 7 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (7)
ได้คิว S=[6,7] ตัวชี้ Front = 6,Rear = 7 2 3 6 7 1 Rear Front

17 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()
ได้คิว S=[7] ตัวชี้ Front = 7, Rear=7 2 3 7 1 Front Rear

18 นำค่า 9 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (9)
ได้คิว S=[7,9] ตัวชี้ Front = 7,Rear = 9 2 3 9 Rear 7 1 Front

19 นำค่า 4 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (4)
ได้คิว S=[7,9,4] ตัวชี้ Front = 7,Rear = 4 3 2 4 9 Rear 7 1 Front

20 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()
ได้คิว S=[9,4] ตัวชี้ Front = 9, Rear=4 3 2 4 9 Rear Front 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google