งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า ขั้นตอนที่ 1 เราเริ่มด้วยการพิจารณา Taylor series ของ 3 function คือ ตามทฤษฏีของ Taylor ยกตัวอย่างกรณีของ แทนค่า x=0

2 ในทำนองเดียวกัน เมื่อพิจารณาทั้ง 3 function จะได้ว่า
ดังนั้น ตอบ

3 การบ้าน ข้อ 2 จงพิสูจน์ว่า โดยใช้ Taylor series พิจารณาแรงโน้มถ่วงตามกฎของ Newton จะได้ว่า ระยะทาง หรือ โดยที่ ถ้า x มีค่าน้อยมาก ดังนั้น สามารถ ประมาณได้ว่า หรือ โดยที่

4 ให้ tAB คือ เวลาที่ใช้เดินทางจาก A ไป B จะได้ว่า
การบ้าน ข้อ 4 B C d=? A D ให้ tAB คือ เวลาที่ใช้เดินทางจาก A ไป B จะได้ว่า เวลาทั้งหมดที่ใช้ หรือ ทำให้ แต่ เราสามารถหาค่า tAB ได้จาก จากภาพ เมื่อเวลา tAB วัตถุอยู่สูง h ดังนั้น

5 แก้สมการ ข้างต้นจะได้
ดังนั้น เวลาที่ใช้เดินทางจากจุด B ไป C ก็คือ A B C D ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google