งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต”
มุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 “ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต” รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เรียบเรียงและผู้รับผิดชอบมุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล

2 “ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต”
การบริหารงาน การทำงานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นยอดปรารถนาของทุกคน ได้อ่านหนังสือพิมพ์คมขัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548 ในคอลัมภ์เคล็ดความสุขปีใหม่ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงใคร่ขออนุญาตเจ้าของเมนูนำเสนอผ่านทาง web บริหารโรงพยาบาล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่มีทั้งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน (9 กุมภาพันธ์) วันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์) และวันมาฆบูชา (23 กุมภาพันธ์) ผู้เสนอเห็นว่า เป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยปรุงรสชีวิตแก่ทุกเพศทุกวัย และสามารถปฏิบัติได้ นั่นคือ “เมนูเด็ด เคล็ดแห่งความสุขชีวิต” โดยการผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์

3 ส่วนผสมหรือเครื่องปรุง  มนุษยสัมพันธ์ 3 ช้อนโต๊ะ
ประกอบด้วย  มนุษยสัมพันธ์ ช้อนโต๊ะ  ปิยวาจาแกะเอาแต่เนื้อ ที่ประกอบด้วย พูดดี พูดเพราะ พูดเป็นประโยชน์ ½ ถ้วยตวง  ความหยิ่งยะโส หั่นฝอยจนกลายเป็นความอ่อนน้อย ถ่อมตน ช้อนโต๊ะ  ความเห็นแก่ตัวโขลกให้ละเอียดเหลือเพียงความเอื้อ เพื่อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ถ้วยตวง  ความซื่อสัตย์สุจริตหั่นเป็นรูปหัวใจ ใบ  ความจริงใจ ช้อนโต๊ะ

4 วิธีปรุง วางกะทะและติดไฟแห่งความตั้งใจให้พร้อม จากนั้นใส่มนุษยสัมพันธ์อันเป็นมงคลแรกลงในกระทะก่อน เจียวให้หอม แล้วใส่ปิยวาจา เหยาะความเอื้อเฟื่อน้ำใจและความจริงใจ อันเป็นมงคลที่ 2 และ 3 ตามลงไป ผัดให้ทั่วแล้วตักใส่จาน แล้วโรยด้วยความอ่อนน้อม ถ่อมตนอันเป็นมงคลที่ 4 เวลาเสิร์ฟให้ตกแต่งใบแห่งความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นมงคลสุดท้าย ที่เป็นเครื่องเคียง ซึ่งจะขาดไม่ได้ มิฉะนั้น เสิร์ฟไปก็ไร้ผล เพราะเป็นเสน่ห์ที่จอมปลอม นอกจากไม่เกิดผลดีต่อตนเองแล้ว ยังสร้างไขมันแห่งความเลี่ยนแก่ผู้อื่นด้วย

5 การปรุงอาหารเมนูนี้สำหรับผู้ที่มีธาตุเป็นเจ้าเรือนที่ต่างกัน จะต้องเพิ่มเครื่องปรุงตัวนี้ คนที่มีธาตุดินเป็นเจ้าเรือน ที่มีอารมณ์มั่นคง ไม่แปรปรวนหวั่นไหวง่าย หรือมีธาตุน้ำ ที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วม อารมณ์เย็น ทนร้อนทนหนาวได้ดี คนทั้ง 2 ธาตุนี้จะต้องบีบความกระตือรือร้นลงไปอีก ½ ถ้วยตวง สำหรับคนที่มีเจ้าเรือนเป็นธาตุลม รูปร่างโปร่ง ทำอะไรเร็ว ช่างพูดและหวั่นไหว ต้องเติมความหนักแน่น ไม่หูเบาลงไปอีก 3 ช้อนโต๊ะ ถ้าคนที่เป็นธาตุไฟ ขี้ร้อน เคลื่อนไหวเร็ว อารมณ์ร้อน ต้องเหยาะขันติลงไปอีก ½ ถ้วย เครื่องปรุงเหล่านี้จะสร้างความสมดุลในการคบหากับผู้อื่น

6 สำหรับท่านที่จะเสิร์ฟเมนูนี้ให้แก่
 คุณพ่อคุณแม่ ขอแนะนำให้ท่านใส่ความกตัญญูกตเวที ลงไปอีก 2 ถ้วยตวง  ลูกหลาน สามีหรือภรรยา จะต้องใส่ใบแห่งความรัก ความเข้าใจ 1 ถ้วยตวง  ผู้บังคับบัญชา ต้องเพิ่มความอร่อย ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความขยันหมั่นเพียร 1 ถ้วยตวง  เพื่อนฝูง ควรเพิ่มการชูรสด้วยน้ำใจไมตรีและปิยวาจาให้มากขึ้น หากท่านเป็นผู้บังคับบัญชาจะเสิร์ฟให้กับผู้ร่วมงาน ด้วยการใส่ความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเติมเข้าไปด้วย

7 จะเห็นว่า เมนูนี้เป็นอาหารที่ประกอบด้วยส่วนผสม
ไม่ยุ่งยาก หาได้ง่าย สะดวกสบาย อีกทั้งยังน่ารับประทาน ในนามของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรบริหารโรงพยาบาลขอมอบเมนูนี้แก่ผู้อ่านทุกท่านและขอให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ตลอดไป หากใครมีข้อคิดเห็นหรือบทความเด็ดทางวิชาการก็ส่งมาร่วมกันได้นะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google