งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Humanized Medicine Ratanavadee Nanagara M.D Professor of Medicine, Allergy-Immunology-Rheumatology Division Department of Medicine KhonKaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Humanized Medicine Ratanavadee Nanagara M.D Professor of Medicine, Allergy-Immunology-Rheumatology Division Department of Medicine KhonKaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Humanized Medicine Ratanavadee Nanagara M.D Professor of Medicine, Allergy-Immunology-Rheumatology Division Department of Medicine KhonKaen University

2 Medicine.... The art of restoring and preserving the health of human beings… by … giving remedial substances… regulation of diet, habits & the conditions of life.

3 to relieve suffering (s). Doctor....... The first role of the healer is the Healer of human beings

4 A Life is “a balance” Philosophy of “Life”

5 BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT a wholeness of person… a life ? Spirit Body – physical illness Mind – mental illness Social / envir. Causes of sufferings Psychosomatic perceptions & understanding of the relations inside & outside. Biopsychosocial drive the positive meaning & direction of life (moral, ethics, value). BODY MIND SPIRIT

6 BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT BODY MIND SPIRIT ? Spirit Body – physical illness Mind – mental illness Social / envir. Causes of sufferings Psychosomatic perceptions & understanding of the relations inside & outside. Biopsychosocial People-oriented medicine… drive the positive meaning & direction of life (moral, ethics, value). holistic…. humanized.. biopsychosocial.. medicine

7 I don’t want you to be only a doctor but I also want you to be a man.

8 Superior physicians: heals the ills of a nation Ordinary physicians: heals the broken of the person An inferior physicians: heals diseases

9 To cure someone To relieve often To comfort always Most physical illness can be healed spontaneously. Some physical illness can be cured. Many physical illness relieved by psychological support

10 1. มีความชัดเจนด้านนโยบาย การใช้หลัก Humanized health care model ในการให้บริการด้านสุขภาพ 2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้าน มนุษยวิทยา : ความรู้ด้านปรัชญาชีวิต, สังคมศาสตร์, จริยศาสตร์, จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์การแพทย์, ทักษะในการสื่อสาร ฯลฯ 3. สร้างความสัมพันธ์ในแนวราบ 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เยียวยา (Healing environment): mind-body-spirit 5. สนุก (fun), สร้างเยื่อใย (relationship), มี ความสุขในการให้บริการ (joy of service)

11 6. อาหารเพื่อ สุขภาพ 9. สร้างความหลากหลายในการให้บริการ ตามลักษณะสังคม relaxation, hypnosis, visual imagery, meditation, Yoga, biofeedback, Tai chi, Gi gong, cognitive-behavioral Rx, group support, autogenic training, spirituality… that affect patients’ brain-mind-body & behavior 7. จัดสิ่งแวดล้อมให้ เหมาะสม 8. ให้การดูแลถึงครอบครัว (family support) การใช้หลัก Humanized health care model ในการให้บริการด้านสุขภาพ

12 True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.

13 Thank You

14


ดาวน์โหลด ppt Humanized Medicine Ratanavadee Nanagara M.D Professor of Medicine, Allergy-Immunology-Rheumatology Division Department of Medicine KhonKaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google