งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Article A , An , The 1. การใช้ a, an:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Article A , An , The 1. การใช้ a, an:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Article A , An , The 1. การใช้ a, an:
Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ใช้ an an hour , an ant , an elephant, an apple แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ ให้ใช้ a a university , a cat , a book , a pen

2 Article The 2.1 ใช้กับ noun ที่มีอันเดียวสิ่งเดียว เช่น
the sun, the moon, the earth, the ground 2.2 ชื่อเทือกเขา(พหูพจน์) เช่น the Himalayas แต่ชื่อภูเขา(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น Mount Everest

3 Article The 2.3 ขั้วโลก ใช้ the เช่น the North Pole
2.4 ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ชื่อทะเล, ชื่อมหาสมุทร, ชื่อทะเลทราย ใช้ the แต่ทะเลสาบไม่ใช้ the 2.5 ชื่อโรงแรม, ชื่อโรงภาพยนต์ ใช้ the

4 Article The 2.6 superlative degree (ขั้นสุด) ใช้ the เช่น
the tallest girl, the most interesting book 2.7 เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ the เช่น the telephone, the bicycle


ดาวน์โหลด ppt Article A , An , The 1. การใช้ a, an:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google