งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร

2 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไป
ความหมายของอาหาร อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไป แล้วทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ นอกจากนี้ยังช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำงานได้อย่างปกติ

3 อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัย จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

4 การเลือกรับประทานอาหารให้ได้คุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุดนั้น
ควรประกอบไปด้วย อาหารหลัก๕ หมู่

5 อาหารหลัก ๕ หมู่

6 เนื้อสัตว์ นม ไข่ และ ถั่วเมล็ดแห้ง
หมู่ที่ ๑ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และ ถั่วเมล็ดแห้ง อาหารหมู่นี้มีสารอาหารประเภทโปรตีน เป็นหลัก เนื้อสัตว์ที่คนไทยนิยมกัน เช่น อาหารจำพวกไข่

7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่ว
อาหารจำพวกถั่ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่ว

8 อาหารประเภทนม

9 อาหารหมู่นี้จะช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ถ้าเห็นว่าเนื้อสัตว์มีราคาแพงก็ควรบริโภคโปรตีนที่ได้จากพืชจำพวกถั่วซึ่งมีราคาถูกกว่า

10 หมู่ที่ ๒ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
อาหารในหมู่นี้มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก อาหารจำพวกข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด

11 อาหารที่ทำจากแป้ง อาหารหมู่นี้ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้ตามปกติ คนไทยกินอาหารหมู่นี้เป็นอาหารหลักอยู่แล้วจึงไม่ค่อย มีปัญหาในการขาดสารอาหารหมู่นี้

12 ผักใบเขียวและพืชผักต่างๆ
หมู่ที่ ๓ ผักใบเขียวและพืชผักต่างๆ ผักแต่ละชนิดจะให้วิตามินและเกลือแร่แตกต่างกัน ผักที่มีสีส้มหรือสีเหลือง จะให้วิตามินเอมาก

13 ให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกาย ผิวพรรณสดชื่น ช่วยในการขับถ่าย
โดยเฉพาะผักที่มีกากมากจะช่วยระบายท้องได้ดี

14 หมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่อยู่มาก
หมู่ที่ ๔ ผลไม้ต่างๆ หมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่อยู่มาก เช่น

15 ตัวอย่างผลไม้ที่ให้วิตามินเอ

16 ผลไม้ที่ให้วิตามินซี

17 การเลือกบริโภคผลไม้ ควรเลือกผลไม้ที่มีในฤดูกาล เพราะจะมีราคาถูก เนื่องจากมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก
ควรรับประทานผลไม้สด แทน ผลไม้ผ่านการแปรรูป แล้ว เพื่อที่จะได้รับวิตามิน และเกลือแร่อย่างเต็มที่

18 หมู่ที่ ๕ ไขมันจากพืชและสัตว์ ไขมันจากพืช ได้แก่

19 ไขมันจากสัตว์ ได้แก่

20 อาหารหมู่นี้ให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นเดียวกับจำพวกข้าวหรือแป้ง แต่ให้พลังงานและความอบอุ่นมากกว่า
ถ้าร่างกายได้รับสารอาหารในหมู่นี้น้อย จะทำให้ร่างกายขาดพลังงาน แต่ถ้าได้รับสารอาหารในหมู่นี้มากเกินไปจะทำให้ไขมันในเลือดสูง

21 นอกจากการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่
เพื่อจะได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคด้วย โดยมีหลักการดังนี้

22 ๑.อาหารจะต้องสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล คือ มีแหล่งผลิตที่ดี กรรมวีธีในการผลิตและขนส่งสะอาดตลอดจนอาหารควรอยู่ในลักษณะที่สดใหม่ ๒.อาหารสำเร็จรูปต้องปรุงสุกและผ่านความร้อนมาแล้วเพื่อให้เชื้อโรคในอาหารถูกทำลาย ๓.เลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าและมีราคาถูกโดยพิจารณาเปรียบเทียบคุณค่าและราคาของอาหารแต่ละชนิด

23 นางสาวกรรณิการ์ เพ็งอ่อน เลขที่8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 19/2
จัดทำโดย นางสาวกรรณิการ์ เพ็งอ่อน เลขที่8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 19/2


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google