งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Work Shop Happy Workplace

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Work Shop Happy Workplace"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Work Shop Happy Workplace
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย โดย โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดภาคเหนือตอนบน

2 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งหมด 42 ราย
จัด ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา – น. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งหมด 42 ราย

3 คุณดำรงค์ พัฒนานุภาพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และประธานจัดกิจกรรม work shop กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา

4 กิจกรรมค้นหาความสุขด้วยตัวเอง นำทีมโดยวิทยากรอ.อุเทน วงค์ไชย
จาก Sun smile team

5 อ.ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ บรรยายเรื่องสร้างองค์กรและคนทำงานด้วยความสุข 8 ประการ

6 อ.สมเจตน์ วงค์ประเสริฐ ผช.ผอ.โครงการ ฯ
กิจกรรม Work shop การค้นหาความสุขในองค์กรด้วย Mind mapping ดำเนินกิจกรรม โดย อ.สมเจตน์ วงค์ประเสริฐ ผช.ผอ.โครงการ ฯ

7 กิจกรรมค้นหาความสุขด้วยตัวเอง (ภาคบ่าย)

8 ค้นหาความสุขในองค์กร ด้วย Happy 8 Check List นำกิจกรรมโดย อ

9 กิจกรรมกลุ่ม Work shop แลกเปลี่ยน Happy 8 โดย focus group

10 นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม

11 คุณลินจง ขันติวรยศ ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวขอบคุณทีมงานโครงการฯ

12 อ.ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรม Work shop ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย และกล่าวขอบคุณองค์กรที่ร่วมกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Work Shop Happy Workplace

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google