งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รยบ.เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รยบ.เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รยบ.เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT
หมายเลข ทบ หน่วย พัน.ช.คมศ. พิกัด NR ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง

2 รยบ.เทท้าย 10 ตัน ISUZU แบบ FXZ13NFY หมายเลข ทบ.21490
หน่วย ช.ร้อย.14 พิกัด 47 PNQ ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง

3 รยบ.เทท้าย 10 ตัน 6X6 TIEMA แบบ TMSC2626AZ หมายเลข ทบ.23270
หน่วย ช.พัน.1 รอ. พิกัด 47PPR ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง

4 รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา HITACHI แบบ EX200 หมายเลข ทบ.13876
หน่วย ช.พัน.51 พิกัด NR ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง


ดาวน์โหลด ppt รยบ.เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google