งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาและความสำคัญของโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
การทำนาหว่านน้ำตม

3 การทำนาดำโดยใช้คนดำ

4 การทำนาดำโดยใช้เครื่องดำ

5 การทำนาโยน

6 ตารางเปรียบเทียบปัจจัยการทำนาแบบต่างๆ

7 อัตราการใช้เมล็ด 10 กก./ไร่ อัตราการทำงาน 5 ไร่/วัน
ข้อดี - กำหนดระยะห่างระหว่างแถวได้ - ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้อเสีย - เกิดความเมื่อยล้า - ติดหล่ม - มีดินโคลนไปอุดทางไหลของเมล็ด โรย 8 แถว/ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด 10 กก./ไร่ อัตราการทำงาน 5 ไร่/วัน

8 โรย 8 แถว/ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด 10 กก./ไร่ อัตราการทำงาน 10 ไร่/วัน
ข้อดี - กำหนดระยะห่างระหว่างแถวได้ - ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ - ลดความเมื่อยล้า ข้อเสีย - บางครั้งติดหล่มและมีดินโคลนไปอุดทางไหลของเมล็ดทำให้การโรยไม่ต่อเนื่อง -ใช้ต่อพ่วงรถไถเดินตามรุ่นเก่า โรย 8 แถว/ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด 10 กก./ไร่ อัตราการทำงาน 10 ไร่/วัน

9 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6 แรงม้า
ข้อดี - หยอดเป็นแถว - ทำงานในหล่มได้ - น้ำหนักเบา ข้อเสีย - ไม่สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ หยอด 5 แถว/ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด กก./ไร่ อัตราการทำงาน ไร่/วัน

10 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ออกแบบและสร้างเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว ทดสอบหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่อง โรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว ขอบเขตของโครงงาน ออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถไถเดินตาม ใช้สำหรับปลูกข้าวในพื้นที่นาน้ำตม ลักษณะการทำงานของเครื่องจะทำการโรยข้าวงอกให้เป็นแถว ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ทดสอบ

11 ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้เครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวต้นแบบ
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดระยะเวลาในการปลูก การซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่าย ปรับระยะห่างระหว่างแถวได้

13


ดาวน์โหลด ppt ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google