งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CoP Model “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CoP Model “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CoP Model “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
1.งาน/ปัญหา 2.แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 3.เจ้าภาพและงบประมาณ ผอ.วิชัย ผอ.วัยวัฒน์ ผอ.วัยวัฒน์ ผอ.เพ็ญศรี ผอ. พูนศักดิ์ ผอ.วรรณี ผอ.อำมร ผอ.โกวิทย์ ผอ.สุทัศนี ผอ.ถวิล ผอ.จิตรา- วรรณ ผอ. เพชรรัตน์ ผอ.วิฑูร ผอ.อุมาพร ผอ.ภูษิต ผอ.สุอำภา © ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท, รศ. ดร. อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง และ อ.คุณากร เพชรคง

2 “CoP -> ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1.คุณกิจ 2.คุณลิขิต 3.คุณอำนวย 4.คุณประสาน 5.คุณเอื้อ “CoP -> ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คิดถึง สิ่งที่ดีที่สุด ปัญหาคืออะไร ใครเป็นเจ้าภาพ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับประโยชน์ จะแก้ไขอย่างไร คำตอบ อยู่ในปัญหา ข้อดีเปรียบเทียบกับข้อเสีย คุณมีความคิดอะไรบ้าง มีทางเลือกอื่นอีกไหม เราทำอะไรได้บ้าง พวกเราควรทำอะไร คนอื่นมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอะไรบ้าง © ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท, รศ. ดร. อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง และ อ.คุณากร เพชรคง

3 KM Award 1. กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และให้รางวัล
1.คุณกิจ 2.คุณลิขิต 3.คุณอำนวย 4.คุณประสาน 5.คุณเอื้อ 1. กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และให้รางวัล 2. คัดเลือก/เสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล KM Team CoP ผอ. และ CoPs 3. พิจารณามอบรางวัล 4. มอบรางวัล KM Award ผู้บริหาร KM Team เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 5. เผยแพร่เกียรติคุณ และผลงาน © ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท, รศ. ดร. อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง และ อ.คุณากร เพชรคง


ดาวน์โหลด ppt CoP Model “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google