งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ
ส่วนกลาง 1. สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ละชนิดพืชส่งให้เขต 2. ส่งหนังสือแจ้งเขตพร้อมโอนเงินให้ในการจัดประชุม 3. ทำหนังสือแจ้งจังหวัด พร้อมโอนเงินในการบริหารการจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

2 เขต 1. ยกร่างแผนการสอนจากต้นแบบการวิเคราะห์กลุ่ม
2. กำหนดวัน สถานที่ประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม 3. จัดประชุมวางแผนการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม สร้างความเข้าใจร่วมกัน ใคร ทำอะไรที่ไหน อย่างไร จัดทำแผนการสอนจากต้นแบบการวิเคราะห์ กำหนดวันเวลาสถานที่จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม

3 ต้นแบบการวิเคราะห์กลุ่ม
ทำแผนการสอน นำไปปฏิบัติ สรุป

4 สรุปผล ผลการใช้รูปแบบการดำเนินงาน คณะวิเคราะห์ เครื่องมือ การสนับสนุน
ผลการวิเคราะห์ คือแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลการใช้รูปแบบการดำเนินงาน คณะวิเคราะห์ เครื่องมือ การสนับสนุน แก้ด้วยตัวเกษตรกรเอง ภายใน ปัญหายาก คณะวิเคราะห์รับมา - ช่วยประสานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการ - นำเสนอโครงการปี 2551 ภายนอก


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google