งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูตรการหาค่า XC และ XL. ค่า XC หมายถึง ค่า CAPACITIVE REACTANCE คือ ความต้านทานของ CAPACITOR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูตรการหาค่า XC และ XL. ค่า XC หมายถึง ค่า CAPACITIVE REACTANCE คือ ความต้านทานของ CAPACITOR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูตรการหาค่า XC และ XL

2 ค่า XC หมายถึง ค่า CAPACITIVE REACTANCE คือ ความต้านทานของ CAPACITOR

3  XC = ค่า capacitive reactance มีหน่วยเป็น ohm  f = ค่าความถี่มีหน่วยเป็น hertz  C = ค่าความจุของ คาปาซิเตอร์ มีหน่วยเป็น farads  Pi = 3.1416

4 ตัวอย่าง การคำนวณ จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 470 pf ที่ความถี่ 7.15 MHz

5 จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 470 pF ที่ความถี่ 14.29 MHz

6 XL หมายถึง ค่า INDUCTIVE REACTANCE คือ ความต้านทานของ ขดลวด ที่มีต่อไฟ กระแสสลับ สามารถหาได้จากสูตร  XL = ค่า inductive reactance มีหน่วยเป็นโอห์ม  f = ค่าความถี่มีหน่วยเป็น hertz  L = ค่าความเหนียวนำมีหน่วยเป็น henry  Pi = 3.1416

7 ตัวอย่าง การคำนวณ จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 8.00 H ที่ความถี่ 120 Hz XL = 2∏ƒL = 2∏x120x8 =6.03 kΩ

8 จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 15 µH ที่ความถี่ 14.0 MHz

9

10 แบบฝึกหัด จงคำนวณหาค่า รีแอกแต้นซ์ต่อไปนี้ 1.จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 250 pF ที่ความถี่ 20 MHz 2.จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 4 µF ที่ความถี่ 100 GHz 3.จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 5 µH ที่ความถี่ 10 MHz 4.จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 100 µH ที่ความถี่ 50 Hz ส่งภายในวันนี้ไม่เกิน 6 ทุ่ม ที่ google classroom

11 จงแสดงวิธีคำนวณหาค่าต่อไปนี้ ข้อ 1. จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 250 pF ที่ความถี่ 20 MHz ข้อ 2. จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 4 µ F ที่ความถี่ 100 GHz ข้อ 3. จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 5 µ H ที่ความถี่ 10 MHz ข้อ 4. จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 100 µ H ที่ความถี่ 50 Hz ข้อ 5. จงหาค่า R ของความต้านทาน 3 ตัว ต่อขนานกัน โดยค่าความต้านทานทุกตัวมี ค่า 8 โอห์ม


ดาวน์โหลด ppt สูตรการหาค่า XC และ XL. ค่า XC หมายถึง ค่า CAPACITIVE REACTANCE คือ ความต้านทานของ CAPACITOR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google