งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การรับกำลังของดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การรับกำลังของดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การรับกำลังของดิน
วันชัย ยอดฤทธิ์

2 การพังทลายของดิน FOOTING SOIL MECHANICS

3 วัตถุประสงค์ การยึดเกาะของเม็ดดิน หาค่าหน่วยแรงในดิน
1 หาค่าหน่วยแรงในดิน 2 ค่าความต้านทานแรงเฉือน 3 หาค่าแรงเฉือนในดินเหนียว 4 หาค่าแรงเฉือนในดินทราย 5 ประยุกต์ค่าพารามิเตอร์ไปใช้ 6 SOIL MECHANICS

4 หน่วยการเรียน บทนำ กฎของคูลอมบ์ กำลังของดิน ทดสอบแรงเฉือนใน LAB
7.1 กฎของคูลอมบ์ 7.2 กำลังของดิน 7.3 ทดสอบแรงเฉือนใน LAB 7.4 ทดสอบแรงเฉือนในสนาม 7.5 SOIL MECHANICS

5 บทที่ 7 การรับกำลังของดิน
7.1 บทนำ ดินเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่แตกต่างกัน . ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แหล่งกำเนิด กระบวนการพัดพา การทับถม . SOIL MECHANICS

6 การเคลื่อนพังทางปฐพีกลศาสตร์
7.1 บทนำ การเคลื่อนพังทางปฐพีกลศาสตร์ SOIL MECHANICS

7 ชุดเครื่องมือทดสอบแรงเฉือน
Direct Shear Test ชุดเครื่องมือทดสอบแรงเฉือน SOIL MECHANICS

8 Unconfined Compression Test
ชุดเครื่องมือทดสอบ SOIL MECHANICS

9 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การรับกำลังของดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google