งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญและ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม
ความสำคัญและ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม ครั้งที่ 2 THM3429

2 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก การจัดประชุมนานาชาติ
การเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ การสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ การกระจายรายได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น เกิดความสามัคคีของคนในชาติ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ความรู้ทางวิชาการ

3 ไทย มีศักยภาพพร้อมหรือไม่กับธุรกิจนี้
ไทย มีศักยภาพพร้อมหรือไม่กับธุรกิจนี้

4 ศักยภาพของประเทศไทยสำหรับธุรกิจ MICE
1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประชุม 2. มีโรงแรมได้มาตรฐานระดับสากล 3. มีการพัฒนาสนามบินนานาชาติ 4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5. บุคลากรมีคุณภาพ 3

5 ศักยภาพของประเทศไทยสำหรับธุรกิจ MICE
6. มีประสบการณ์ในการจัดงานประชุมขนาดใหญ่ 7. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 8. มีวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่น 9. อาหารไทยมีชื่อเสียง เป็นที่นิยม 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 4

6 ใครสำคัญกับธุรกิจMICEมากที่สุด

7 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม
องค์กรผู้จัดหรือผู้วางแผนการประชุม องค์กรผู้ให้บริการด้านการจัดประชุม องค์กรระหว่างประเทศหรือในประเทศที่ส่งเสริมการจัดประชุม

8 องค์กรผู้จัดการประชุม
องค์กรธุรกิจ สมาคม องค์กรภาครัฐ

9 องค์กรธุรกิจ (Corporate Organizations)
ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้ได้ผลกำไร เกิดผลตอบแทนแก่เจ้าของ มักจัดประชุมหลายครั้งในแต่ละปี เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ตัดสินใจ หน่วยงานอาจจัดเอง หรือ จ้างคนนอกจัดก็ได้ มีสาขาใดบ้างที่นิยมจัดประชุม น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แพทย์และเภสัชกรรม คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วิศวกรรมและการผลิตอื่นๆ บริการด้านการเงินและวิชาชีพอื่นๆ การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าขายส่ง ขายปลีก การเดินทางและการท่องเที่ยว

10 ประเภทของการจัดประชุมโดยองค์กรธุรกิจ
Internal Meeting เช่น สรุปผลการขาย ประชุมด้านเทคนิค อบรมทักษะใหม่ ประชุมเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานเมื่อขายได้ตามเป้า

11 ประเภทของการจัดประชุมโดยองค์กรธุรกิจ
External Meeting เช่น ประชุมตัวแทนจำหน่าย ผู้ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว Internal & External Meeting เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม

12 ลักษณะสำคัญของการจัดประชุมโดยองค์กรธุรกิจ
การตัดสินใจด้านการจัดประชุม ได้แก่ การเลือกจุดหมายที่จัดประชุม งบประมาณ ขนาดการประชุม โปรแกรม ตัดสินใจไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน เน้นเดินทางเข้าออกสะดวก ใกล้สนามบิน อาจเลือกเมืองสำนักงานใหญ่ มีแนวโน้มกลับไปจัดที่ซ้ำๆ มักจัดในโรงแรม(3-5ดาว) ศูนย์ประชุม ยกเว้นเพื่อการท่องเที่ยวเป็นรางวัล ให้ความสำคัญของอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เน้นการเผยแพร่ผลการประชุม ระยะเวลาในการเตรียมการประชุม(lead time) สั้น ล่วงหน้าไม่เกิน 1ปี ผู้เข้าร่วมประมาณ คน ระยะเวลาจัดประชุมแบบชั่วคราว (Ad hoc basic) 1-2 วัน แต่มีตลอดทั้งปี งบประมาณ ออกให้

13 สมาคม (Association) Trade Association ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น สภาหอการค้า สมาคมโรงแรม Professional Association เช่น สมาคมนักบัญชี สภาทนายความ สมาคมนักเขียน Voluntary Association สนใจเรื่องเดียวกัน ไม่แสวงหากำไร เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาชุมชน

14 ลักษณะสำคัญของการจัดประชุมโดยสมาคม
เปลี่ยน Destination ไปเรื่อยๆ พิจารณานานในการตัดสินใจ ที่พักหลากหลาย ขึ้นอยู่กับงบประมาณ มักจัดในศูนย์ประชุม มี Break-Out Rooms มักต้องการล่ามแบบทันควันเบ็ดเสร็จ (Simultaneous Translation) มีการประชาสัมพันธ์การประชุม มักใช้คู่กับ E ผู้ร่วมประชุม(Delegate) สมัครใจและออกค่าใช้จ่ายเอง มักมีผู้ติดตาม จัดทุกปีหรือทุกสองปี ระยะเวลาการประชุม 2-5วัน แต่ไม่เกิน 6 วัน ระยะเวลาเตรียมการประชุม (Lead Time) ล่วงหน้า2-3 ปี

15 องค์กรภาครัฐ (Government)
คิดว่าการจัดประชุมองค์กรภาครัฐจะมีลักษณะคล้าย สมาคมหรือองค์กรเอกชน ไม่แสวงหารายได้ ใช้งบของรัฐ จึงมักจำกัด ผู้เข้าร่วมไม่ได้ออกเอง จึงใช้จ่ายอย่างประหยัด สถานที่จัดและที่พักราคาถูก เช่น ตามมหาวิทยาลัย โรงแรม 3ดาว หน่วยงานราชการ ระยะเวลาไม่แน่นอน จัดเพียง 1-2วัน และ Lead Time สั้น

16 องค์กรผู้ให้บริการด้านการจัดประชุม
Suppliers ผู้ให้บริการด้านการจัดประชุมมีอะไรบ้าง

17 ผู้ให้บริการจัดประชุม ผู้เป็นตัวแทนการจัดประชุม

18 Venue Convention Congress Hotel
สถาบันการศึกษาที่มีห้องประชุมเหมาะกับการจัดประชุมระดับประเทศ

19 องค์ประกอบของ Convention
มีห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องย่อยที่ป้องกันเสียงรบกวน (sound-proof) มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ห้องวิทยากร/ล่าม มีโถงขนาดใหญ่ มีห้องอาหารหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการจัดอาหารและเครื่องดื่ม มีห้องเก็บอุปกรณ์ มีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ+แสดงสินค้า สามารถรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้สะดวก

20

21

22

23

24

25 Freight Forwarder เช่น บ.ทรานส์ลิงค์ เอ็กเพรส Service Contractor
Hotel Transport Airline Coach or Taxi Tour Operator Freight Forwarder เช่น บ.ทรานส์ลิงค์ เอ็กเพรส Service Contractor

26 ใครคือองค์กรผู้เป็นตัวแทนการจัดประชุม

27 ผู้จัดการประชุมมืออาชีพ (Professional Conference Organizer )
รับจ้างจัดประชุม โดยได้ค่าตอบแทนในการจัดงาน ทำหน้าที่ เสมือนตัวแทนของผู้จัดการประชุม ในการเตรียมการ จัดการ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ของการประชุม เพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น บริษัท คอนเวนชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

28 Business travel agency
Venue finding agency Business travel agency

29 ผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer)
รับจ้างจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า โดยได้ค่าตอบแทนตามขนาดของพื้นที่จัดงาน หรือการขายพื้นที่จัดงาน Bangkok Exhibition Services RAI Exhibition NCC Management & Development Miller Freeman

30

31

32

33

34

35

36

37

38 บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management Company)
ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการจัดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มักมีความรู้และประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำหน้าที่คล้ายกับ PCO คือ แสวงหาสถานที่จัดประชุม จัดรถโดยสารบริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม รับจัดงานเลี้ยง รับจัดนำเที่ยว

39 องค์กรระหว่างประเทศด้านการจัดประชุม

40 สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International Congress and Convention Association : ICCA)
สำนักงานส่งเสริมการประชุมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Association of Convention and Visitor Bureaus : IACVB) สมาคมผู้จัดการประชุมมืออาชีพระหว่างประเทศ (International Association of Professional Congress Organizers : IAPCO) สมาคมมืออาชีพด้านการจัดประชุมนานาชาติ (Meeting Professionals International : MPI)

41 สมาคมวิชาชีพการจัดการการประชุม (The Professional Convention Management Association : PCMA)
สมาคมศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ (Association International of Congress Centres : AIPC) สำนักงานส่งเสริมการประชุมและการท่องเที่ยวเอเชีย (Asian Association of Convention and Visitor Bureaus : AACVB)

42 Homework งานเดี่ยว 1.หาโรงแรมในไทยหรือต่างประเทศที่สามารถรองรับการจัดประชุมหรือห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ 1000 คนขึ้นไป พร้อมรายละเอียด 1 โรงแรม 2.และโรงแรมที่หามีหน่วยงานหรือแผนกConvention Serviceโดยตรงหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google