งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำและขั้นตอน; การเพิ่มข้อมูลขนาดสินค้า SKU ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำและขั้นตอน; การเพิ่มข้อมูลขนาดสินค้า SKU ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำและขั้นตอน; การเพิ่มข้อมูลขนาดสินค้า SKU ใหม่
Strictly Confidential

2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลาซาด้าได้ทำการเพิ่มเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลสินค้าในระบบ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้านค้าต้องใส่เพิ่มนี้ เป็นข้อมูลด้านขนาดของตัวสินค้า ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักเมื่อมีการสร้าง SKU ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าขนส่งเพิ่มเติมที่ร้านค้าอาจไม่ได้คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น

3 สิ่งที่จะเปลี่ยน SKU ใหม่
SKU ใหม่ ข้อมูลด้านขนาดสินค้าเป็นเงื่อนไขหลัก เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป สินค้าที่ไม่มีข้อมูลด้านขนาด หรือข้อมูลผิดพลาด จะถูกปฎิเสธจากระบบ

4 การใส่ข้อมูลด้านขนาดสินค้า
เริ่มต้น การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ 1. กดที่“สินค้า” “เพิ่มสินค้า” 4 4

5 1. เลือกประเภทหลักของสินค้า
การใส่ข้อมูลด้านขนาดสินค้า เลือกประเภทหลักและหมวดหมู่ของสินค้า 1. เลือกประเภทหลักของสินค้า 2. เลือกหมวดหมู่ย่อย 3. กด “เลือก” 5 5

6 การตั้งชื่อสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > ข้อมูลหลัก
1.1 สินค้าทั่วไป ตัวอย่าง : Sharp Air Purifier ABC – สีขาว 1.2 สินค้าประเภทนาฬิกาข้อมือ ตัวอย่าง : คาสิโอ นาฬิกาสุภาพสตรี สายหนังแท้ ABC – สีดำ ชื่อยี่ห้อ + สินค้า + รุ่น + สี คาสิโอ + นาฬิกาข้อมือหญิง + สายหนัง + รุ่น + สีหน้าปัด/สีสาย 6 6

7 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ การตั้งชื่อสินค้า
1.3 สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ตัวอย่าง : Asus K4258-WX635 Core i7 14” 8GB – Black 1.4 สินค้าประเภทอื่นๆ 1.4.1 การขายสินค้ามากกว่า 1 ชิ้นใน 1 SKU กรุณาใส่ ( xx units ) ที่ด้ายท้ายของชื่นสินค้า ตัวอย่าง : คาสิโอ นาฬิกาหญิง ABC – สีขาว (2 units) การขายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด ใน 1 SKU. กรุณาใส่เครื่องหมาย“+” ระหว่างชื่อสินค้า ตัวอย่าง : Eloop Powerbank model ABC – White + Eloop Powerbank Model XYZ – Black 7 7

8 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ
1.4.3 ในกรณีที่สินค้าของแถมเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าหลัก. กรุณาใส่ (ฟรี+ชื่อสินค้าแถม) ที่ท้ายชื่อสินค้า ตัวอย่าง : Eloop Powerbank Model ABC – สีขาว (ฟรี Eloop Powerbank Model XYZ – สีดำ) 8 8

9 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ
ลาซาด้าใส่ตัวเลือกสำหรับคัดกรองประเภทสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าตามลักษณะการใช้งานได้ ซึ่งผู้ขายเป็นผู้ใส่ข้อมูลด้านลักษณะต่างๆของสินค้า ดังนั้นหากผู้ขายใส่ข้อมูลครบถ้วน ลูกค้าจะสามารถค้นหาสินค้าได้รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยที่ข้อมูลสินค้าจะปรากฏขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ทันที่ที่ลูกค้าค้นหา ลักษณะสินค้า ตัวอย่าง : ลักษณะของโทรศัพท์มือถือ *จำนวนช่องใส่ข้อมูลจะมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆของตัวสินค้า* 9 9

10 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ลักษณะสินค้า
ตัวอย่าง : ลักษณะทั่วไป 10 10

11 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
ข้อมูลหลัก ข้อมูลในส่วนนี้เป็นรายละเอียดหลักของสินค้า ซึ่งควรจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งการใส่ข้อมูลหลักนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า ขั้นตอนการใส่รายละเอียด: ขั้นตอนที่ 1 : ในการใส่รายละเอียดสินค้า. ไปที่ HTML โดยการกดที่ เครื่องหมาย HTML 11 11

12 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อคุณอยู่ที่หน้า HTML แล้ว, you will have a blank space to create your own content. คุณจะเห็นเนื้อที่ในการสร้างรายละเอียดสินค้าของคุณ ในการใส่เนื้อหา, กรุณาใช้รหัส HTML ตามนี้ : <b> ในการใส่ตัวหนังสือแบบหนา </b> <br> ในการเริ่มบรรทัดใหม่ (เหมือนการกดปุ่ม Enter) 12 12

13 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 2 : กดที่สัญลักษณ์ HTML อีกครั้ง เพื่อดูผลลัพธ์ของการแสดงข้อมูล. 13 13

14 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 3 : การใส่รูปภาพลงไปในเนื้อหา ขนาดรูปภาพที่ใช้จะต้องมีขนาดไม่เกิน 720 พิกเซล และควรทำการฝากไฟล์รูปภาพที่ ท่านสามารถคัดลอกรหัส HTML แล้วนำมาใส่ในข้อมูลส่วน HTML ในรายละเอียดสินค้าอื่นๆ รหัส HTML ของรูปภาพเป็นลักษณะนี้ <img src=” …Link… ”> 14 14

15 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 3 : การเพิ่มรูปภาพลงในเนื้อหา 15 15

16 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ Step 4 : การใส่วิดิโอลงในเนื้อหา ไปยังเว็บไซต์ที่ท่านต้องการวิดิโอ เพื่อนำมาเพิ่มในรายละเอียดสินค้า, เช่น YouTube กดที่ Shared > Embed > เลือกขนาดของวิดิโอที่ 640 x 360 หลังจากนั้นคัดลอกรหัส HTML แล้วนำไปวางใส่ในส่วนของเนื้อหาสินค้า 16 16

17 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 5 : การใส่จุดเด่น (highlight) และข้อมูลสินค้าภายในกล่อง 2. กดที่เครื่องมือนี้ (Insert Unordered list) 1. คลุมไฮไลท์ข้อความของรายละเอียดทั้งหมด 17 17

18 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 6 : ในการตั้งค่า“การจัดส่ง” กรุณาระบุจำนวนวันขั้นต่ำที่สุด 5 และมากที่สุด 7 วันเท่านั้น! 18 18

19 การเพิ่มสินค้าใหม่ 1 รายการ สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ
สินค้า > รายละเอียดอื่นๆ ขั้นตอนที่ 7 : ในการใส่ขนาดสินค้า ต้องใส่หน่วยวัดขนาดเป็นเซนติเมตร (cm) และใส่หน่วยวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม (kg)เท่านั้น . 19 19

20 7. ใส่ข้อมูลขนาดสินค้า : ขนาดของสินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์
: คือน้ำหนักของตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ : ความกว้างของสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ : ความยาวของสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ : ความสูงของสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ : คือน้ำหนักของตัวสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์

21 ประเด็นสำคัญ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่ารูปแบบหน่วยมาตราถูกต้อง (กิโลกรัม, เซนติเมตร )
การใส่ข้อมูลขนาดของสินค้า ต้องใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร (ซม.) และน้ำหนักสินค้าต้องใส่หน่วยเป็นกิโลกรัม (กม.) เท่านั้น ในการใส่ข้อมูลตัวเลข ท่านต้องใส่ข้อมูลเป็นจุดทศนิยม และกรุณาใส่หน่วยทศนิยม 2 จุด ตัวอย่าง: *การแปลงหน่วยวัด: 1 มิลลิเมตร => 0.01 1 เซนติเมตร => 1.00 1 เมตร => 10 กรัม => 0.01 100 กรัม => 0.10 1 กิโลกรัม => 1.00 หน่วยที่ใช้กับขนาดสินค้า (ยาวxกว้างxสูง) ใช้หน่วยเป็น เซนติเมตรเท่านั้น กรุณาใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องเว้นวรรค!

22 ตัวอย่างการใส่ข้อมูล:
ผิด ถูก เว้นวรรค และ ไม่มีจุดทศนิยม ไม่เว้นวรรค และใช้จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จุดทศนิยม 1 จุด ไม่มีจุด ทศนิยม จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จุดทศนิยม 1 จุด

23 THANK YOU Strictly Confidential


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำและขั้นตอน; การเพิ่มข้อมูลขนาดสินค้า SKU ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google