งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Karaoke (flash). 1. เข้าโปรแกรม Flash สร้าง Layer Sound พร้อมกับ Insert Frame ( ประมาณเฟรม 25 เพื่อจะได้เห็นเส้นเสียง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Karaoke (flash). 1. เข้าโปรแกรม Flash สร้าง Layer Sound พร้อมกับ Insert Frame ( ประมาณเฟรม 25 เพื่อจะได้เห็นเส้นเสียง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Karaoke (flash)

2 1. เข้าโปรแกรม Flash สร้าง Layer Sound พร้อมกับ Insert Frame ( ประมาณเฟรม 25 เพื่อจะได้เห็นเส้นเสียง )

3 2. File > Import > Import to Library ( เพื่อนำไฟล์เสียงเข้าในโปรแกรม Flash )

4 3. คลิก เมนู Window > Library ( หรือ Ctrl+L) เพื่อเปิดหน้าต่างทำงานของ Library

5 4. คลิกลากไฟล์เสียงที่หน้าต่าง Library ไปวางยังกระดาษทำงาน จะเห็นเส้นระดับของเสียง ในแต่ ละเฟรม ให้ Insert Frame ในเฟรมสุดท้ายของ เส้นเสียง

6 5. คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer Sound ที่ใส่เสียง ไปที่ Properties การกำหนด Sync Start : เล่นวนไปเรื่อยๆ Event : เล่นวนไปเรื่อยๆ แต่เมื่อวนเริ่มใหม่ จะเล่นเพลงอีกครั้ง โดยเพลงจะซ้อนกัน Stream : เล่นยีดตามเฟรม ที่ TimeLine เป็นหลัก เมาส์คลิกที่เฟรม เพลงจะหยุดเล่น ให้ นร. เลือกแบบนี้

7 6. สร้าง Layer ข้อความ เพื่อใส่ข้อความ เนื้อเพลงลงไป

8 7. กด Enter เล่นเพลงตามเฟรม เพื่อหาจุดเริ่มของเนื้อเพลง Insert Keyframe ใส่เนื้อเพลงลงไป

9 คลิก เครื่องมือ เพื่อพิมพ์ข้อความ

10 8. คลิกเฟรมที่ต้องการ Enter เล่นเพลง เพื่อหาจุดเริ่ม ของเนื้อเพลงในท่อนต่อไป Insert Keyframe ลบเนื้อเพลงท่อนเก่า ใส่เนื้อเพลง ท่อนใหม่ลงไป

11 9. สร้าง Layer สีตัวอักษร อยู่ใต้ Layer ข้อความ

12 10. ใน Layer สีตัวอักษร ให้วาดรูป สี่เหลี่ยม ใช้สีตัวอักษรที่ต้องการ วาดคลุม ทั้งข้อความ

13 11. สร้าง Layer สีคาราโอเกะ อยู่ใต้ Layer ข้อความ

14 12. Insert Keyframe ตรงกับจุดเริ่ม เนื้อเพลง วาดรูปสี่เหลี่ยม ใช้สีที่ต้องการเป็น คาราโอเกะ ( ปิดตา Layer สีตัวอักษร ) วาดรูปสี่เหลี่ยม ตามภาพ วางไว้ด้านซ้าย ก่อนข้อความเนื้อเพลง

15 13. คลิก Insert Keyframe เฟรมสิ้นสุด ของเนื้อเพลงท่อนนั้นๆ แล้ว ขยายรูปสี่เหลี่ยม คลุมข้อความเนื้อเพลงทั้งหมด เนื้อ เพลง ท่อน ใหม่ เฟรม สิ้นสุด เนื้อ เพลง

16 การ Insert Keyframe เฟรมสิ้นสุด ( กรอบสีชมพู ) ควรทำ ก่อน เริ่มท่อนเพลงใหม่ ตาม ภาพ !! หมาย เหตุ !! เนื้อ เพลง ท่อน ใหม่ เฟรม สิ้นสุด กรอบสี ชมพู เริ่มต้น กรอบสี ชมพู ท่อน เพลง ใหม่

17 14. คลิกเฟรมเริ่มต้น แล้ว คลิกขวา เลือกคำสั่ง Create Shape Tween

18 เมื่อกด Enter สี่เหลี่ยมสีชมพู จะ ขยายยืด ตามที่ได้กำหนดไว้

19 ทำให้ครบทุกท่อนของ เนื้อเพลง การทำ Shape tween ควรมีจุดสิ้นสุด ของแต่ละท่อนเนื้อเพลง ก่อน เริ่ม ท่อนเพลงใหม่ ตามภาพ

20 15. ทำการตรวจสอบเสียงตามเนื้อ เพลงทีละท่อนเนื้อ และ กรอบสี่เหลี่ยมสีชมพู ให้ ตรงกัน กรณี เนื้อเพลง และ กรอบสีชมพูไม่ตรงกัน ให้ Insert Keyframe เฟรมที่ต้องการ แล้วปรับเลื่อน ขยายกรอบสีชมพู ให้ตรงกับข้อความ ตรงตามเสียงเพลงนั้น

21 16. กำหนดจุด การแสดง MASK คลิก Layer ข้อความ คลิกขวา เลือก MASK

22 เมื่อ MASK แล้ว จะปรากฏ ดังภาพ

23 17. ให้คลิกเมาส์ค้างลาก Layer สี ตัวอักษร มาไว้ใต้ Layer สีคาราโอเกะ

24 กด Ctrl + Enter แสดงผล

25 สรุป 1. Layer ใส่ไฟล์เสียง File > Import > Import to Library กำหนดไฟล์เสียงเป็นแบบ Stream 2. เพิ่ม Layer ข้อความ ใส่ข้อความเนื้อเพลง 3. เพิ่ม Layer สีตัวอักษร วาดรูปสี่เหลี่ยมคลุมข้อความกำหนดสีที่ต้องการ 4. เพิ่ม Layer สีคาราโอเกะ Insert Keyframe จุดเริ่มต้นท่อนเพลง วาดรูปสี่เหลี่ยมใส่สีที่ต้องการไล่สีแบบคาราโอเกะ วางด้านซ้ายข้อความ Insert Keyframe จุดสิ้นสุดท่อนเพลง คลิกเฟรมเริ่มต้นของท่อนเพลง คลิกขวา Shape Tween ทำจนครบทั้งเนื้อเพลง 5. คลิกขวา Layer ข้อความ เลือก MASK 7. ลาก Layer สีตัวอักษร ไว้ใต้ Layer สีคาราโอเกะ


ดาวน์โหลด ppt Karaoke (flash). 1. เข้าโปรแกรม Flash สร้าง Layer Sound พร้อมกับ Insert Frame ( ประมาณเฟรม 25 เพื่อจะได้เห็นเส้นเสียง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google