งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nerve injury Kaiwan Sriruanthong M.D. Nan Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nerve injury Kaiwan Sriruanthong M.D. Nan Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 nerve injury Kaiwan Sriruanthong M.D. Nan Hospital

2 Nervous system

3 Motor Brain Spinal cord Peripheral nerves Sensory

4 Peripheral nerves

5 Peripheral nerves

6 Peripheral nerves

7 Seddon classification
Degree of Nerve injury Seddon classification ช้ำ Axon ข้างในขาด Nerve ทั้งเส้นขาด

8 Seddon classification
Degree of Nerve injury Seddon classification หายเอง Neurapraxia (ช้ำ) อาจจะหายเองหรือไม่หาย แล้วแต่ความรุนแรง Axonotmesis (axon ข้างในขาด) Neurotmesis (nerve ทั้งเส้นขาด) ไม่หายเอง ต้องผ่าตัด ซ่อมเส้นประสาท

9 รู้ได้ไงว่ามี nerve injury?
ชา (paresthesia, numbness) อ่อนแรง (palsy, weakness) กล้ามเนื้อลีบ (atrophy) ถ้าเป็นนานๆ Specific test (Tinel, Phalen, Durkan, elbow flexion test, signs of nerve palsy) Electrodiagnosis Nerve conduction velocity (NCV) Electromyogram (EMG)

10 (compressive neuropathy)
Type of Nerve injury Compression (compressive neuropathy) ถูกกดทับ CTS, cubital tunnel Neurapraxia (ช้ำ) Axonotmesis (axon ข้างใน ขาด) Rx : Decompression, release Cut wound ถูกตัดขาด Trauma Neurotmesis (nerve ทั้งเส้นขาด) Rx : Nerve repair

11 Common nerve injury : upper extremity
Clinical Causes Brachial plexus injury Weakness of arm (upper arm type, total arm type) Trauma Birth trauma (newborn) Ulnar nerve numbness Intrinsic hand weakness Cubital tunnel Guyon canal syndrome Median nerve Numbness Thenar muscle atrophy Carpal tunnel syndrome Radial nerve Wrist and finger drop Humerus fracture Iatrogenic during humerus fixation

12 Common nerve injury : Lower extremity
Clinical Causes Sciatic nerve Weakness esp. foot drop (posterior part) Hip dislocation Hip surgery Lateral femoral cutaneous nerve Numbness at anterior thigh (meralgia paresthetica) Injury during iliac bone graft harvest Common peroneal nerve Numbness (dorsal 1st web space of foot) Foot drop Trauma (fibular head fracture) External compression

13 Examples

14 Case 1

15 Saturday night palsy Radial nerve neurapraxia  wrist and finger drop
(Observe  ส่วนใหญ่หาย เอง)

16 Radial nerve palsy after humerus fracture / fixation
Radial nerve identified ระหว่างผ่าตัด humerus Holstein-Lewis fracture

17 Case 2 ปวด ชามือ Tinel +ve Phalen +ve Durkan +ve

18 Carpal tunnel syndrome
(Neurapraxia/Axonotmesis of Median nerve) NSAIDs Steroid injection Carpal tunnel release

19 Case 3 Cut wound at forearm Claw hand Intrinsic hand muscle atrophy
Numbness

20 Ulnar nerve injury (Neurotmesis  ต้อง repair nerve)

21 Nerve regeneration Nerve regeneration 1 mm/day
Nerve ต้องงอกไปถึง target muscle ภายในเวลา เดือน ถ้างอกไปไม่ทัน neuromuscular junction จะตาย กล้ามเนื้อจะไม่ทำงานโดยถาวร 20 cm 50 cm Ulnar nerve regeneration to intrinsic hand muscle

22 ถ้า repair Nerve โดยตรงไม่ได้?
อุบัติเหตุรุนแรง มี nerve ขาดหายไปเป็น gap ไม่สามารถ เย็บหากันได้  Nerve graft

23 Sural nerve graft to median nerve

24 ถ้าสุดท้ายแล้ว nerve ไม่ฟื้น?
Nerve transfer (ย้ายเส้นประสาท) Tendon transfer (ย้ายเส้นเอ็น)

25 Thank you for attention


ดาวน์โหลด ppt Nerve injury Kaiwan Sriruanthong M.D. Nan Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google