งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class Aplacophora.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class Aplacophora."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class Aplacophora

2 ลักษณะเด่น 1. ไม่มีเปลือก มีผนังหนังหนาเป็นสารประกอบ cuticle และมีหนามผิวตัวเป็น หินปูน 2. มีรูปร่างคล้ายหนอน (Vermiform) มีขนาดเล็ก (ไม่กี่มิลลิเมตร มีบางชนิด 30 ซม.) 3. อาศัยอยู่พื้นท้องทะเล พบตั้งแต่ความลึก 50-1,800 เมตร 4. มีจำนวนชนิดน้อย ประมาณ 300 ชนิด 5. ลำตัวไม่มีข้อปล้อง 6. บริเวณส่วนท้องมีลักษณะเป็นร่องภายในมีกลุ่ม cilia และต่อมสร้างเมือกใช้ในการ เคลื่อนที่ 5. เป็นตัวเบียนภายนอกของ Cnidaria และประการังอ่อน และเป็นตัวเบียนภายในของ Hydrozoa 6. มี 2 Subclass Solenogaster และ Caudofoveata

3 A, Anterior. B, Posterior AVP anteroventral radular pocket C cuticle CG cerebral ganglion CM circular bodywall muscles CPM circumpharyngeal muscle CS copulatory spicule DC dorsal cecum DS dorsal sinus/aorta DSO dorsoterminal sense organ DSP dorsofrontal sensory pit EP epidermal papilla ES esophagus F foot G gonad GD1 upper gametoduct GD2 lower gametoduct GP gametopore GPC gonopericardial duct HC haemocoel LM longitudinal bodywall muscles LN lateral nerve cord MB membranoblast MC mantle cavity MG midgut MO mouth opening OB odontoblast OC oral cavity OD odontophore OM oblique bodywall muscles P pedal pit PC pericardial cavity PG pedal gland cell (greatly enlarged) PH pharynx R radula RB radula bolster RE rectum RP respiratory papilla SC suprarectal commissure SG salivary gland cell SP epidermal spicule SR seminal receptacle SV seminal vesicle V ventricle VE vestibule VLM ventral longitudinal muscle VN ventral nerve cord VSG ventral salivary gland

4 Solengaster Epimenia


ดาวน์โหลด ppt Class Aplacophora.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google