งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prolapsed cord.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prolapsed cord."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prolapsed cord

2 อัตราการตายปริกำเนิด 91ต่อ1000
Prolapsed cord อุบัติการณ์: % อัตราการตายปริกำเนิด 91ต่อ1000 Birth asphyxia

3 Prolapsed cordมี 3 ชนิด Overt prolapsed cord Forelying หรือ Funic presentation Occult prolapsed cord

4 Prolapsed cord-การวินิจฉัย
visualization or palpation of the umbilical cord ahead of the presenting part. occult umbilical cord prolapse is based on the abrupt onset of severe, prolonged fetal bradycardia or moderate to severe variable decelerations in a patient with a previously normal tracing

5

6 Risk factor ●Malpresentation (breech, transverse, oblique, or unstable lie) ●Prematurity ●Low birth weight ●Second twin

7 Risk factor ●Low lying placentation ●Pelvic deformities
●Uterine malformations/tumors ●External fetal anomalies

8 Risk factor ●Multiparity ●Polyhydramnios ●Long umbilical cord
●Unengaged presenting part

9 Iatrogenic factors  ●Iatrogenic rupture of membranes , especially with an unengaged presenting part ●Cervical ripening with a balloon catheter ●Induction of labor

10 Iatrogenic factors ●Application of an internal scalp electrode
●Insertion of an intrauterine pressure catheter ●Manual rotation of the fetal head

11 Iatrogenic factors ●Amnioinfusion ●External cephalic version
●Internal podalic version ●Application of forceps or vacuum

12 Pre-hospital cord prolapse 
 Women with an overt cord prolapse should call for help and assume the knee-chest face-down position 

13 During ambulance transfer,
a left lateral position is advised, with pillows under the hip. If possible, the presenting part should be elevated manually or by bladder distension during the transfer

14 Pregnancies with funic presentation 
follow-up evaluation of cord location Until cervix 2 cms 90%  induction of labor by “needling” the membranes in a controlled environment, with the anesthesia team ready for an emergency cesarean delivery in the event of cord prolapse.

15 Elective cesarean section
Pregnancies with funic presentation  Elective cesarean section is reasonable?

16 Prolapsed cord Funic presentation (Fore lying cord)

17 Prolapsed cord การใช้ color doppler ช่วยในการวินิจฉัย

18 การช่วยเหลือ ฉุกเฉิน

19 การช่วยเหลือฉุกเฉิน 12 ข้อ

20 การช่วยเหลือฉุกเฉิน 12 ข้อ

21 การช่วยเหลือฉุกเฉิน 12 ข้อ

22 การช่วยเหลือฉุกเฉิน 12 ข้อ

23 การช่วยเหลือฉุกเฉิน 12 ข้อ

24 Prolapsed cord Knee-chest Sim’s position

25 Trendelenberg position
Prolapsed cord Trendelenberg position

26


ดาวน์โหลด ppt Prolapsed cord.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google