งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tourism Marketing development by Green

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tourism Marketing development by Green"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tourism Marketing development by Green

2 RAFTING:KEK

3 อินทนนท์ : ผาดอกเสี้ยว

4 อินทนนท์ กิ่วแม่ปาน

5 Green Green greening Green Marketing Green Tourism

6 Green Green wave Green card Green tea Green technology Green product
Green peace

7 Green peace: Nuclear protest

8 Green Peace กรีนพีซ ประเภทสิ่งแวดล้อมรูปแบบการรณรงค์ การเจรจาตกลง งานวิจัย การให้คำปรึกษา และ การเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีก่อตั้งเมื่อพ.ศ (ในแคนาดา) พ.ศ (ในประเทศไทย) สำนักงานใหญ่อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ (สากล) บุคลากรหลักคูมิ ไนดู ผู้บริหาร คำขวัญ กรีนพีซดำรงอยู่ เพราะโลกอันบอบบางใบนี้สมควรมีผู้ปกป้อง โลกต้องการวิธีแก้ปัญหา ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีผู้ลงมือทำ เว็บไซต์greenpeace.org Greenpeace protest against Esso / ExxonMobil Formation (See remarks) Vancouver, British Columbia, Canada TypeNon-governmental organization Purpose/focusEnvironmentalism, peace HeadquartersAmsterdam, Netherlands, European Union (Greenpeace International) Region servedWorldwideExecutive DirectorKumi NaidooChair of the BoardAna Toni Main organBoard of Directors, elected by the Annual General Meeting Budget€236.9 million (2011) Staff2,400 (2008) Volunteers15,000[1]

9 Green marketing

10 Leaf : Nissan 80 KW 160-200 KMS Max speed 145 KMH
8 Hrs / 30 Mins 80% quick charge 2.85 MB

11 Green marketing :AMA 1. (retailing definition) The marketing of products that are presumed to be environmentally safe. 2. (social marketing definition) The development and marketing of products designed to minimize negative effects on the physical environment or to improve its quality. 3. (environments definition) The efforts by organizations to produce, promote, package, and reclaim products in a manner that is sensitive or responsive to ecological concerns.

12 Tourism Marketing Definition - Communication
- Exchange Product n Services - Satisfy The Customer Needs / Want - Environment, Society

13 Why Green marketing Rising green demand of customer/tourist
Long term profit Environment concern Healthy life

14 Green label

15 Green label Germany 2520 blue angle Thailand 2536 Oct
3 years guarantee สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมัคร 1,000 /ธรรมเนียม 5,000

16 Green label ฉลากเขียว การลดมลพิษของผลิตภัณฑ์ เช่นการใช้วัสดุรีไซเคิล การลดหรือปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงความสามารถในการนำกลับมารีไซเคิล โครงฉลากเขียวเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องมี สนง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการ

17 Green marketing Research Policy
Strategy: product positioning green label Straight forward

18 Green tourism marketing
ASEAN Green Hotel 20 Andaman Cannacia Resort and Spa, Amari Atrium Bangkok, A-one Bangkok Hotel, Bangkok Marriott Resort & Spa Hotel, Banyan Tree Bangkok, Chumphon Cabana Resort & Diving Center, Dusit Thani Pattaya, Evason HuaHin Resort and Six Senses Spa, Fair House Villas & Spa,

19 ASEAN Green Hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok, Lyara Park Hotel & Resort Uthai Thani, Laguna Beach Resort, Le Meridien Phuket Beach Resort, Panviman Kohchang Resort, Pimalai Resort & Spa, Siam Bayshore Resort & Spa Pattaya, Siam Bayview Hotel Pattaya, Six Senses Hideaway Samui, Sofitel Centara Grand Bangkok, Tamarind Village

20 นโยบายสีเขียว นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา (Our Green Policy)เรา เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัว, สบายๆ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ประเพณี, วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อๆไปได้    แนวคิดการทำงานของเรา คือ      4R – Redesign, Reduce, Reuse, Recycle

21 Green Travel Thailand การทำงานในสำนักงาน     เราใช้บ้านเป็นสำนักงาน (home office) ซึ่งช่วยประหยัดเวลาเดินทาง และลดปริมาณคาร์บอนในการเดินทาง (carbon footprint)  เราทำงานโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ   เราใช้กระดาษที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล  เรา พยายามใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานเท่าที่จำเป็น เราใช้ cloud network เช่น Dropbox ในการจัดเก็บเอกสาร และทำงานออนไลน์ (online collaboration) แทนการใช้แผ่น CD ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหรือ thumb drive ซึ่งใช้วัสดุและพลังงานมากกว่าในการผลิต

22 Green Travel Thailand ที่พักในการเดินทาง •    เราเลือกที่พักที่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) จากมูลนิธิใบไม้เขียว หรือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กด์ทัวร์ •    เราคัดเลือกไกด์ท้องถิ่นซึ่งจะมีความรู้, เชี่ยวชาญในท้องที่ที่ท่านไปเที่ยวซึ่งจะทำให้ท่านได้รับความรู้และ ประสบการณ์ของท้องถิ่นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ไกด์ที่อยู่ในท้องที่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาบริการท่าน เท่ากับช่วยลดปริมาณคาร์บอนจากการเดินทางไปด้วยในตัว

23 Green Travel Thailand ร้านค้า และร้านอาหาร •    เราพาท่านไปเลือกซื้อสินค้า และทานอาหารจากร้านที่คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น เมนูอาหารที่เราเลือก เราจะเน้นอาหารท้องถิ่นเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับคนในท้อง ถิ่น ซึ่งหมายถึงท่านช่วยลดค่าขนส่ง, และปริมาณคาร์บอนที่จะเกิดในระหว่างขนส่งด้วย

24 Green Travel Thailand การเดินทาง •    เราจะเลือกใช้พาหนะที่ใช้ NGV, LPG เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซพิษที่ปล่อยสู่อากาศ •    เราสนับสนุนให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเดินทางด้วยพาหนะสาธารณะ เช่น รถไฟ, รถทัวร์. ซึ่งนอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

25 Green Travel Thailand การแบ่งปัน •    เราบริจาค 1% ของรายได้ของเราให้แก่มูลนิธิโลกสีเขียวในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนองค์กรที่มีแนวความคิดที่เหมือนกัน

26 Green Travel Thailand เราจะทำให้ดียิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว (tour operator) ที่เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเติบโตและเป็นแนว ทางให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอื่นๆร่วมแนวทางเดียวกับเรา อย่างไรก็ตาม เราก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อปรับปรุงการทำงานของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก

27 Green tourism การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรืออาจเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ได้ คือการเที่ยวโดยไม่ทำลายธรรมชาติ โดยที่เราไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเข้าช่วย สร้างระบบนิเวศให้ดีขึ้น และไม่ทำร้ายธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรทั่วโลกก็ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกระแสของการลดโลกร้อน Global warming หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

28 Sustainable concepts Satisfy tourists Business profit
Better Way of life Better environment Tourism resources safe Satisfy community

29 Carbon foot print;environnet.in.th/

30 CF

31 CF 5 บริษัทชั้นนำอาสาเข้าโครงการนำร่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประกอบด้วย
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์อาหารและบริการบนเครื่องบิน 2. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 100% 3. บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ผลิตภัณฑ์เสื้อยืด Cotton 100% 4. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ 5. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด

32 Carbon footprint การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระดับองค์กร จะทำกัน 3 ระดับ ระดับที่ 1 ได้แก่การประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยตรง เช่น ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากการผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงก๊าซที่ปล่อยออกจากยานพาหนะทุกชนิดที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ ระดับที่ 2 ได้แก่การประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางอ้อมที่ธุรกิจต้อง จัดวื้อหรือจัดหามาประกอบการดำเนินธุรกิจ เช่น การปล่อยก๊าซจากการผลิตไฟฟ้า พลังงานอื่นๆ เช่น ความร้อน หรือ ไอน้ำ เป็นต้น ระดับที่ 3 ได้แก่การประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ธุรกิจดำเนินการ เช่น การปล่อยก๊าซจากการเดินทางติดต่อธุรกิจ การเดินทางทำงานของพนักงาน หรือ จากขยะ ของเสีย หรือ ของเหลือทั้งที่ธุรกิจเป็นผู้สร้างขึ้

33 CF

34

35

36 Quality tourist ? CSR ?

37 C S R

38 How to improve sustainable tourism marketing ?
Green Product ผลิตภัณฑ์เขียวๆ ที่ผลิตโดยกรรมวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม • Green Business Producer ซึ่งผลิตภัณฑ์เขียวๆ นี้เกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ผลิตที่เข้าใจและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม • Green Consumer ในเมื่อมีผู้ผลิตก็ย่อมต้องมีผู้บริโภค ซึ่งก็จะเกิดสมดุลในตลาด รวมไปถึงสร้างสมดุลธรรมชาติไปในตัวด้วย • Green Community เมื่อมีการบริโภคเขียวๆ กันทั้งระบบก็จะก่อให้เกิดสังคมสีเขียวที่ยั่งยืน ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหลายทั้งมวลนั้นนอกจากโลกแล้วก็คือมนุษย์นั่นเอง

39 Question


ดาวน์โหลด ppt Tourism Marketing development by Green

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google