งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา (2558-1) Philosophy of Sufficiency Economy for Environmental Management ครั้งที่ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร. นงนภัส เที่ยงกมล

2 Meaning & Concepts Meaning of the relationship between Social and environment Meaning of the relationship between economic and environment Meaning of the relationship between Life Quality and environment

3 Meaning & Concepts (Cont’)
Concept of the relationship between Social and environment Concept of the relationship between economic and environment Concept of the relationship between Life Quality and environment

4 The Relationship between Social and Environment (cont’)
1) Corporate conscience 2) Citizenship 3) Social performance 4) Sustainable Responsibility 5) Self-regulation

5 The Relationship between Social and Environment (Cont’
6) Ethical Standard 7) International Norm Social Norm 8) Spirit of the law

6 The Relationship between Economic and Environment
1) Traditional economic theory posits a trade-off between economic growth and environmental quality 2) Income cover the Environmental Pollution 3) Policy options focusing on eco-efficiency aspects of environmental sustainability 4) Polluter Pay Principle PPP 5) Environmental Education

7 The Relationship between Life Quality and Environment
1. Life Expansion 2. High Living Standard 3. Consumption Behavior 4. Food Exporting 5. Traveling 6. Advance in Medical Knowledge

8 Impact of Development to Environment
1) Population growth 2) Free Trade Competition 3) Decrease of Biodiversity 4) Forest degradation 5) Progress in Industry 6) Accumulation of Waste

9 Impact of Development to Environment (cont’)
7) Increase of Pollution in terms of Air, Water, Soil, Noise 8) Law Enforcement 9) Political Instability 10) Popular Consciousness 11) People Participation

10 Discussions 1. How we are able to improve the quality of environment and to conserve the natural resources? 2. As the relationship between economic development and environmental quality, how can we make balance of this relationship? 10

11 Discussions (cont’) 3. As the relationship between social development and environmental quality, how can we make balance of this relationship? 4. As the relationship between life quality development and environmental quality, how can we make balance of this relationship? 11

12 Discussions (cont’) 5. As the Thailand National Development Plan from first plan until present the tenth plan, do you agree or against these plans? 6. Do you have any suggestions to improve our the quality of environment and to conserve the natural resources by your own opinions? 12


ดาวน์โหลด ppt คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google