งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multiple Input Multiple Output (MIMO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multiple Input Multiple Output (MIMO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multiple Input Multiple Output (MIMO)

2

3

4

5

6

7 Rx = Receiver Tx = Transceiver

8

9

10

11 Sine Cosine

12 Euler's formula ถ้าจะเลือก phase จาก A ไป B ก็คูณกันได้เลย เพราะ 𝑒 𝑖𝐴 𝑒 𝑖𝐵 = 𝑒 𝑖(𝐴+𝐵) หรือคูณด้วย 𝑒 𝑖𝐵 = cos 𝐵 +𝑖 sin 𝐵 Note: ถ้า A + B > 2π ก็เอาแค่เศษที่เกิน 2π

13 𝑖 𝑖 1 − 𝑖 −1

14 #Tx = 1 #Rx = 2 𝐻= 𝑖/2 −1/4 𝐻 −1 = −𝑖 −2
Amplitude ลด 2 เท่า Phase shift +90 Amplitude ลด 4 เท่า Phase shift +180 𝐻= 𝑖/2 −1/4 𝐻 −1 = −𝑖 −2 จริงๆ แล้วไม่มี inverse ของ 2x1 matrix ผู้รับรู้ matrix H จาก training data

15 −𝑖 −2 𝑖/2 −1/4 =1

16 −𝑖 −2 −1/2 −𝑖/4 =𝑖

17 −𝑖 −2 −𝑖/2 1/4 =−1

18 วิธีที่ใช้หา Tx Data Zero Forcing LMS MMSE SVD

19

20 Tx > 1 และ Rx > 1 Same number of Tx and Rx Antenna without Noise
Same number of Tx and Rx Antenna with Noise Different number of Tx and Rx Antenna without Noise Different number of Tx and Rx Antenna with Noise

21

22 รู้ H จาก training data

23

24

25 Massive MIMO

26 Massive MIMO

27 Massive MIMO

28 เสาส่งมี 32 ตัว ทำ 4 x 4 MIMO กับมือถือ (4 Gbit/s)
2017

29 2017

30 Term Project: MIMO 𝐻= ℎ 11 ℎ 12 ℎ 21 ℎ 22

31 Term Project: MIMO #Tx ≥ 2, #Rx ≥ 2
แสดง channels ทั้งหมดว่ามี amplitude attenuation และ phase shift เป็นเท่าใด (แสดง matrix H) แสดงรูปสัญญาณที่ส่งออกมาที่เสา Tx แสดงรูปสัญญาณที่รับได้ที่เสา Rx (สัญญาณจาก Tx ผ่าน channels ผสมกัน) Training data เพื่อหา matrix H และวิธีการหา matrix H Matrix H-1 และการใช้ H-1 เพื่อหาว่าผู้ส่งส่ง data bit อะไรมาให้ Note: เสาอากาศรับสัญญาณมาเป็น amplitude ที่เปลี่ยนไปตามเวลา ไม่ได้รับสัญญาณเป็น complex number แสดงหรืออธิบายด้วยว่าทำยังไง


ดาวน์โหลด ppt Multiple Input Multiple Output (MIMO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google