งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระที่ ๒ การเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระที่ ๒ การเขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระที่ ๒ การเขียน

2 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ม.๒/๖ เขียนย่อความ

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. สามารถเขียนย่อความตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ ได้ถูกต้อง ๒. มีมารยาทในการเขียน

4 สาระการเรียนรู้ ความหมาย การจับประเด็นสำคัญ หลักเกณฑ์การย่อความ รูปแบบการย่อความ

5 การย่อความ

6 การย่อความ คืออะไร การย่อความ คือ การเก็บใจความสำคัญของเรื่องจาก
การย่อความ คือ การเก็บใจความสำคัญของเรื่องจาก ข้อความที่อ่านหรือฟัง แล้วนำสาระสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ ให้สั้นด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ได้ความถูกต้อง ครบถ้วน

7 การจับประเด็นสำคัญ หาส่วนขยาย
จับประเด็นแต่ละย่อหน้า หาใจความสำคัญ หาส่วนขยาย ต้นย่อหน้า กลางย่อหน้า ท้ายย่อหน้า ต้นและกลางย่อหน้า

8

9

10 ตัวอย่างอ่านจับใจความสำคัญ
(๑) ตามท้องตลาดในขณะนี้ มีการขายแอลกอฮอล์กันโดยเสรี ทั้งเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อมีผู้บริโภคไปซื้อแอลกอฮอล์เช็ดแผลจากร้านขายยา ผู้ขายมักจะหยิบแอลกอฮอล์มาให้เลือกทั้ง ๒ ชนิด ราคาเอทิลแอลกอฮอล์จะสูงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์เล็กน้อย เพราะฉะนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่และโดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้คุณสมบัติที่แท้จริงของแอลกอฮอล์ทั้ง ๒ ชนิด มักจะเลือกชนิดที่ราคาถูกกว่า เพราะประหยัดเงิน และเข้าใจว่ามีคุณสมบัติเช็ดแผลได้เหมือนกัน แต่อันที่จริงแล้วคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกันมาก คือ

11 ฝึกคิด...ฝึกเขียน....เรียนจับใจความสำคัญ
แม้บางครั้งถึงโลกจะดูแคบไปบ้าง แต่ก็มีที่ว่างพอที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุข ขอเพียงเรามีน้ำใจให้กัน

12 ฝึกคิด...ฝึกเขียน....เรียนจับใจความสำคัญ

13 หลักเกณฑ์การย่อความ ลงมืออ่านให้ถ้วนถี่ว่ามีอะไร
แยกข้อความที่อ่านได้กี่ย่อหน้า สาระสำคัญว่าอย่างไรบันทึกมา คำฟุ่มเฟือยเยิ่นเย้อหนาละทิ้งไป สรรพนามที่ใช้บุรุษที่สาม หากจำเป็นต้องเอ่ยนามก็ใช้ได้ ราชาศัพท์ให้คงอยู่ตลอดไป เรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราเอง

14 ใจความสำคัญของเรื่อง
รูปแบบการย่อความ ส่วนคำนำ ส่วน ใจความสำคัญของเรื่อง

15 การย่อความตามประเภทของงานเขียนมาว่ามีอะไรบ้างคะ
การบ้าน ให้นักเรียนสรุป การย่อความตามประเภทของงานเขียนมาว่ามีอะไรบ้างคะ


ดาวน์โหลด ppt สาระที่ ๒ การเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google