งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคารสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคารสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาคารสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน อาคารสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) แบบมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 อาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ขนาดอาคาร 16.50 x 72.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,450,000 บาท

3 อาคารสำนักงาน แบบที่ 2 ขนาดอาคาร 16.50 x 60.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,513,000 บาท

4 อาคารสำนักงาน แบบที่ 3 (รูปตัว L)
ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,113,000 บาท

5 อาคารสำนักงาน แบบที่ 4 ขนาดอาคาร 10.50 x 44.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,143,000 บาท

6 อาคารเรียนและ อาคารประกอบ
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน อาคารเรียนและ อาคารประกอบ แบบมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 อาคารอนุบาล ขนาดอาคาร 24.20 x 11.50 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,041,000 บาท

8 อาคารเรียนสปช. 101/26 ขนาดอาคาร 6.00 x 27.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,304,000 บาท

9 อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,663,000 บาท

10 อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,100,000 บาท

11 อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 5 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 5 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,623,000 บาท

12 อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 6 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 6 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,129,000 บาท

13 อาคารเรียน แบบ สปช. 103 / 26 ขนาด 3 ห้องเรียน
อาคารเรียน แบบ สปช. 103 / ขนาด 3 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,892,000 บาท

14 อาคารเรียน แบบ สปช. 103 / 26 ขนาด 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน แบบ สปช. 103 / 26 ขนาด 4 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,463,000 บาท

15 อาคารเรียน แบบ สปช. 104 / 26 ขนาด 3 ห้องเรียน
อาคารเรียน แบบ สปช. 104 / 26 ขนาด 3 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,028,000 บาท

16 อาคารเรียน แบบ สปช. 104 / 26 ขนาด 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน แบบ สปช. 104 / 26 ขนาด 4 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,630,000 บาท

17 อาคารเรียนสปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
อาคารเรียนสปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,028,000 บาท

18 อาคารเรียนสปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
อาคารเรียนสปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,302,000 บาท

19 อาคารเรียนสปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
อาคารเรียนสปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,190,000 บาท

20 อาคารเรียน 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,825,000 บาท

21 อาคารเรียน 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
อาคารเรียน 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,076,000 บาท

22 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,661,000 บาท

23 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,948,000 บาท

24 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,067,000 บาท

25 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,273,000 บาท

26 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,210,000 บาท

27 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,021,000 บาท

28 อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้อง )
อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้อง ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,954,000 บาท

29 อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง )
อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,345,000 บาท

30 อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้อง )
อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้อง ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,878,000 บาท

31 อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 4 ชั้น 12 ห้อง )
อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 4 ชั้น 12 ห้อง ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,117,000 บาท

32 อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้อง )
อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้อง ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,096,000 บาท

33 อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 4 ชั้น 18 ห้อง )
อาคารเรียน สปช. 2/ 28 ( ปรับปรุง 4 ชั้น 18 ห้อง ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,642,000 บาท

34 อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,234,000 บาท

35 อาคารเรียนแบบ 108 ล. / 30 (เข็ม คอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
อาคารเรียนแบบ 108 ล. / 30 (เข็ม คอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,167,000 บาท

36 อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ก อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ก อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี 2561

37 อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ก อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ก อาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี 2561

38 อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,690,000 บาท / 18,007,000 บาท

39 อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,113,000 บาท / 21,535,000 บาท

40 อาคารเรียน 318ล./55-ก และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 318ล./55-ก และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,546,000 บาท / 23,118,000 บาท

41 อาคารเรียน 324ล./55-ก และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 324ล./55-ก และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,098,000 บาท / 27,698,000 บาท

42 ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
อาคาร อเนกประสงค์ แบบมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201 / 26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201 / 26 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,070,000 บาท

44 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,400 บาท

45 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203 / 26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203 / 26 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,143,000 บาท

46 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 204 / 26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 204 / 26 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,342,000 บาท

47 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205 / 26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205 / 26 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,458,000 บาท

48 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206 / 26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206 / 26 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,657,000 บาท

49 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ขนาดอาคาร 16.00 x 22.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,123,000 บาท

50 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง ขนาดอาคาร 16.00 x 22.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,367,000 บาท

51 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง ขนาดอาคาร 16.00 x 25.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,959,000 บาท

52 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง ขนาดอาคาร 19.00 x 38.50 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,067,000 บาท

53 โรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27
ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,071,000 บาท

54 โรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101 ล /27(พิเศษ)
โรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101 ล /27(พิเศษ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,455,000 บาท

55 อาคารฝึกงาน 102/27 ขนาดอาคาร 10.00 x 32.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,988,000 บาท

56 ราคากลางก่อสร้าง ปี 2561 5,421,000 บาท
อาคารฝึกงาน 204/27 ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,421,000 บาท

57 อาคารฝึกงาน 306ล/27 ขนาดอาคาร 9.50 x 38.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,881,000 บาท

58 บ้านพักผู้บริหาร แบบ 207 ระดับ 7-8 ( 2 ชั้น )
บ้านพักผู้บริหาร แบบ 207 ระดับ 7-8 ( 2 ชั้น ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,600 บาท

59 สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ขนาดอาคาร x 7.00 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,100 บาท

60 บ้านพักครู แบบ 203 / 27 ( 2 ชั้น )
ขนาดอาคาร x 8.00 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,100 บาท

61 บ้านพักครู แบบ 205/26 ( 2 ชั้น )
ขนาดอาคาร x 9.40 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,000 บาท

62 สปช. 303/28 (บ้านพักครูเรือนแถว)
สปช. 303/28 (บ้านพักครูเรือนแถว) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,735,100 บาท

63 บ้านพักครู 8 ครอบครัว ( แบบแฟลต 8 หน่วย )
บ้านพักครู 8 ครอบครัว ( แบบแฟลต 8 หน่วย ) ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,876,000 บาท

64 บ้านพักภารโรง/32 ขนาดอาคาร 5.90 x 6.80 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,100 บาท

65 บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครัว
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครัว ขนาดอาคาร x เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,847,000 บาท

66 บ้านพักนักเรียน (4 ห้อง แบบกรม อาชีวศึกษา)
ขนาดอาคาร x 8.50 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,306,000 บาท

67 ส้วม สปช.603/29 ขนาดอาคาร 3.80 x 5.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,900 บาท

68 ส้วม สปช.604/45 ขนาดอาคาร 2.80 x 5.20 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,900 บาท

69 ส้วม สปช.605/45 ขนาดอาคาร 3.00 x 12.50 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี ,200 บาท

70 อาคาร สพฐ. 4 ( ห้องส้วม 4 ที่นั่ง )
อาคาร สพฐ. 4 ( ห้องส้วม 4 ที่นั่ง ) ขนาดอาคาร x 5.20 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,000 บาท

71 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ / 49
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ / 49 ขนาดอาคาร x 7.00 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,000 บาท

72 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 ขนาดอาคาร x 7.00 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,000 บาท

73 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49
ขนาดอาคาร x 9.50 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,100 บาท

74 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ / 49
ขนาดอาคาร x 9.50 เมตร ราคากลางก่อสร้าง ปี ,700 บาท

75 ...สวัสดี.... 75


ดาวน์โหลด ppt อาคารสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google