งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
การกดเงินกู้ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย

2 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
5,000 500 1,000 10,000 20,000 3,000 1 บริการอื่นๆ กดเมนูอื่น ๆ 2 ครั้ง

3 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
ถอนเงิน เปลี่ยนรหัส ชำระค่าบริการ ขอดูยอดคงเหลือ โอน ชำระเงินกู้กรุงไทย 2 บริการการศึกษา บริการอื่นๆ กดเมนูอื่น ๆ 2 ครั้ง

4 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
3 กองทุนเปิด สหกรณ์ออมทรัพย์ กบข อายัดสมุดบัญชี เคทีบีออนไลน์ สมัครบริการหักบัญชี

5 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
สอบถามยอดเงินฝาก สอบถามยอดเงินกู้ 4 รับเงินฝาก รับเงินกู้

6 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
ยอดหนี้เงินกู้ 10,000.00 วงเงินกู้คงเหลือ 40,000.00 ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ

7 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
สอบถามยอดเงินฝาก สอบถามยอดเงินกู้ รับเงินฝาก รับเงินกู้

8 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
โปรดใส่จำนวนถึงหน่วยสตางค์ 10,000.00 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

9 เงินจะถูกโอนจากบัญชีสหกรณ์ฯมายังบัญชีสมาชิก
10,000 ในขั้นตอนนี้ยังไม่ออกมาเป็นเงินสด สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ PASSBOOK FOR SAVING DEPOSIT บมจ ธนาคารกรุงไทย KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED บัญชีสมาชิก ข้อมูลการกู้… เงินในบัญชี เดิม : นายทดสอบ หนี้เดิม : 10,000.00 + 10,000.00 ยอดคงเหลือ: 10,500.00 . +หนี้ใหม่: 10,000.00 รวมหนี้ปัจจุบัน: 20,000.00

10 จากนั้นหัก 10 บาท เป็นค่าธรรมเนียม
สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ PASSBOOK FOR SAVING DEPOSIT บมจ ธนาคารกรุงไทย KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED บัญชีสมาชิก 10 บมจ ธนาคารกรุงไทย เงินในบัญชี เดิม : ,500.00 -10.00 ยอดคงเหลือ: 10,490.00 (กดได้) ในขั้นตอนนี้ยังไม่ออกมาเป็นเงินสด

11 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
ทำรายการเรียบร้อยแล้ว ต้องการทำรายการต่อหรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ ในขั้นตอนนี้ยังไม่ออกมาเป็นเงินสด

12 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
5,000 500 1,000 10,000 20,000 3,000 บริการอื่นๆ

13 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
ถอนเงิน เปลี่ยนรหัส ชำระค่าบริการ ขอดูยอดคงเหลือ โอน ชำระเงินกู้กรุงไทย บริการการศึกษา บริการอื่นๆ

14 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน กลับเมนูหลัก

15 การกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
ถอนได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าเกินจำนวนให้ทำรายการมากกว่า 1 ครั้ง เครื่องนี้บรรจุธนบัตรชนิด บาท 10,000.00 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

16 10,000 รอรับเงินหน้าตู้ ATM เงินในบัญชี เดิม : 10,490.00 -10,000.00
สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ PASSBOOK FOR SAVING DEPOSIT บมจ ธนาคารกรุงไทย KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED บัญชีสมาชิก เงินในบัญชี เดิม : ,490.00 -10,000.00 ยอดคงเหลือ:,490.00 ในขั้นตอนนี้ออกมาเป็นเงินสด

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google