งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
Micro Meter Outside Micrometer Outside Digimatic Micrometer 13

2 ชื่อชิ้นส่วนที่สำคัญ
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อชิ้นส่วนที่สำคัญ Outer sleeve Ratchet stop Thimble Clamp Spindle Anvil 14

3 การอ่านค่า Micro Meter
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การอ่านค่า Micro Meter * ก่อนใช้งานควรทำความเข้าใจ Micro meter ให้ดีเสียก่อน * vernier scale ช่องละ mm. sleeve scaLe ช่องละ mm. thimble scale ช่องละ mm. อ่านค่าความละเอียดได้ mm. 45 5 2 4 6 8 15

4 การอ่านค่า Micro Meter
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การอ่านค่า Micro Meter 5 15 20 25 1 sleeve scale ช่องละ 1.00 mm. thimble scale ช่องละ 0.01 mm. อ่านค่าความละเอียดได้ 0.01 mm. * ก่อนใช้งานควรทำความเข้าใจ Micro meter ให้ดีเสียก่อน * 16

5 การทำความสะอาดหน้าสัมผัส Micro Meter
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การทำความสะอาดหน้าสัมผัส Micro Meter กระดาษสะอาด ก่อนใช้เครื่องมือวัด ควรทำ ความสะอาดหน้าสัมผัส ใช้กระดาษสะอาดๆ ใส่ระหว่างหน้าสัมผัสทั้ง 2 จากนั้นหมุน Ratchet stop ให้หน้าสัมผัสวิ่งเข้าหากัน ค่อยๆ ดึงกระดาษผ่านหน้าสัมผัส ประมาณ cm. ระวังอย่าให้กระดาษหลุดจากหน้าสัมผัส ทำ 2-3 ครั้ง จากนั้นหมุนให้หน้าสัมผัสออกจากกันแล้วดึงกระดาษออก หลังทำความสะอาดหน้าสัมผัสจะเป็นเงาวาว 17

6 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การใช้ Micro Meter * ใช้หน้าสัมผัสด้าน Anvil แนบกับชิ้นงาน * หมุน Thimble เลื่อนเข้าใกล้ชิ้นงานมากที่สุด แต่ไม่ให้สัมผัสชิ้นงาน * หมุน Ratchet stop พร้อมกับขยับชิ้นงานแนวซ้ายขวา ( ห้ามขยับตามทิศทางการหมุนของ Micro meter เพราะจะเป็นการเพิ่มแรงหมุนค่าที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง และทำให้เกิดรอยที่หน้าสัมผัส ) * เมื่อ Spindle สัมผัสกับชิ้นงานจนหยุดนิ่งแล้ว ให้หมุน Ratchet stop จนมีเสียงดัง กริ๊ก กริ๊ก กริ๊ก ( 3 กริ๊ก ) จึงอ่านค่า 18

7 การอ่านค่า Micro Meter
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การอ่านค่า Micro Meter อ่านค่าความละเอียดได้ 0.01 mm. Outer sleeve = 9.50 mm Thimble = 0.18 mm. Reading = 9.68 mm. 5 15 20 25 19

8 การอ่านค่า Micro Meter
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การอ่านค่า Micro Meter อ่านค่าความละเอียดได้ mm. 5 2 45 4 6 8 Thimble = mm. vernier = mm. Reading = mm. Outer sleeve = mm. 20

9 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อห้ามข้อควรระวังและการดูแลบำรุงรักษา 4 ) ก่อนจัดเก็บไม่ควรให้หน้าสัมผัสทั้ง 2 ชิดกันเพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เครื่องมือขยายตัวและทำให้เกลียวสึก รวมทั้งอาจเกิดสนิมที่หน้าสัมผัสจนไม่สามารถคลายออกจากกันจนไม่สามารถใช้งานได้ ควรจัดระยะหน้าสัมผัสให้ห่าง 2-3 mm. และห้าม Lock clamp โดยเด็ดขาด 1 ) ห้ามทำการถอดซ่อมหนือปรับแต่งเครื่องมือเองโดยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ Gauge Control 2 ) ระวังอย่าให้หน้าสัมผัสทั้ง 2 ด้านกระแทกกับชิ้นงานโดยเด็ดขาด 3 ) ชโลมน้ำมันในบริเวณแกน Spindle เพื่อป้องกันสนิมหลังการใช้งาน 21


ดาวน์โหลด ppt THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google