งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Managerial Accounting for Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Managerial Accounting for Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 900712 Managerial Accounting for Management
Dr.Siriraks Khawchaimaha, College of Graduate Study in Management Khon Kaen University Dr.S. Khawchaimaha,Asst.Prof.S. Vanichacheva Khon Kaen University

2 Instructions ให้นักศึกษา ทั้ง 2 sec เตรียมข้อมูลจริงเพื่อนำเสนอเบื้องต้น
Not more than 25 slides 20 minutes presentation Form & Arrangement of the presentation Open Forum for Public or who are interested

3 The Case Study: Business & Managerial Accounting & Financial Analysis ที่นำเสนอโดย Y 10 แล้ว นักศึ่กษาสามารถศึกษา อ้างอิงได้จาก web ของคณะฯ Sec 2 – 14/12/2008 Sec 1 – 15/12/2008 AIG Corporation - FED AIG Thailand Fortis Bank – Benelux – BNP Paribas OISHI & Thai Beverage Lehman Brothers – Bankruptcy 15/09/2008 Goldman Sac - FED Merrill Lynch - FED AIS Group K-Tech Standard Chartered Bank Bank of America Fannie May and Freddy Mac Thailand Crisis in 1997 Morgan Stanley Bradford HSBC - England

4 The Case Study: Business & Managerial Accounting & Financial Analysis สำหรับ Ex 15 เรียงเรื่องตามกลุ่มแต่ละ sec ตามที่ประกาศรายชื่อกลุ่มไปแล้ว Ex 15 Sec 3 Ex 15 Sec 4 AIG Thailand GE Capital :- AIG Card, AIG Personal Loan Bank of Ayutthaya 2008 – 2009 Hamburger Crisis and Recovery Plan & Actionable General Motors Ford & Chrysler TOYOTA SONY Corp SAMSUNG Goldman Sac Thai International Airways -TG Bank of America Fannie May & Freddy Mac HSBC Corp BNP Paribas Japan Crisis and Its Recovery Plan & Experiences Thailand Crisis in 2009 : The Domino Impact from Hamburger and Recovery Plan SEAGATE Romanian Oil and Refinery

5 Presentation Contents
Background Problems Management in Focus Business Analysis Management Accounting Analysis Financial Analysis Mechanism & Support from the Authority Discussion What-If Learning

6 1. Background History Nature of the business Source of Income Leverage
Financing Policy Shareholders structure

7 2. Problems US Sub prime & Domino Impact Regional
Country Policy (Local, Mother company) Fundamental Analysis Structural Analysis

8 3. Management in Focus Management in Focus Business Analysis
Management Accounting Analysis Financial Analysis (ratios) Operating Profit Analysis Cash Flow & Liquidity Efficiency on Assets Leverage and Financing Policy Shareholders’ Return

9 4. Mechanism & Support from the Authority
Government Business Angel Merger & Acquisition Strategic Moves etc

10 5. Discussion Discussion
What-If ( a proposal/ opinion from the group ) Learning ( as business decision , of which based on Managerial Accounting Analysis learns from class) Merger & Acquisition Regional Moves & Momentum Sizing Cease Lay-off


ดาวน์โหลด ppt Managerial Accounting for Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google