งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมเมนต์ของแรง คำถาม  ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมเมนต์ของแรง คำถาม  ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมเมนต์ของแรง คำถาม  ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุน
เราเรียกสถานการณ์เช่นนี้ ว่าอย่างไร คำตอบ เกิดโมเมนต์ของแรง หรือ โมเมนต์ หรือ ค่าของโมเมนต์

2 คำถาม  โมเมนต์หาได้อย่างไร ?
โมเมนต์ของแรง ค่าของโมเมนต์ หรือโมเมนต์ หมายถึงผลคูณของแรงกับระยะทางจากจุดหมุน ไปตั้งฉากกับแนวแรง คำถาม  โมเมนต์หาได้อย่างไร ?

3 M = FL w โมเมนต์ของแรง คำตอบ เราหาโมเมนต์ได้จาก สูตร
โมเมนต์ = แรง x (ระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน) M = FL จุดหมุน w L F

4 ชนิดของโมเมนต์ โมเมนต์ของแรงแบ่งออกตามทิศทางการหมุน ได้ 2 ชนิด คือ
1. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา คือ ผลหมุนของแรงที่ ทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา E F ทิศทวนเข็ม d1 d2

5 ชนิดของโมเมนต์ โมเมนต์ของแรงแบ่งออกตามทิศทางการหมุน ได้ 2 ชนิด คือ
2. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา คือ ผลหมุนของแรงที่ ทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา E F ทิศตามเข็ม d1 d2

6 จากสูตร M = FL จะได้ M = 5N x 2m =10 N-m การหาค่าของโมเมนต์
ตัวอย่างที่ 1 จากภาพจงหาค่าของโมเมนต์และทิศทาง โมเมนต์ 5N 2m จากสูตร M = FL จะได้ M = 5N x 2m =10 N-m โมเมนต์เป็น 10 นิวตัน-เมตร ทิศตามเข็มนาฬิกา

7 จากสูตร M = FL จะได้ M = 10 N x 5m =50 N-m การหาค่าของโมเมนต์
ตัวอย่างที่ 2 จากภาพจงหาค่าของโมเมนต์และทิศทาง โมเมนต์ 10N 5m จากสูตร M = FL จะได้ M = 10 N x 5m =50 N-m โมเมนต์เป็น 50 นิวตัน-เมตร ทิศทวนเข็มนาฬิกา

8 ชนิดของโมเมนต์ จากรูป โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา คือ
โมเมนต์แรงต้านทาน โมเมนต์ซ้าย=W x d1 โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา คือ โมเมนต์แรงพยายาม โมเมนต์ขวา=E x d2 E W F d1 d2

9 สรุปโมเมนต์ของแรง ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา เท่ากับ ผลรวมของ
E W F d1 d2 ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา เท่ากับ ผลรวมของ โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา


ดาวน์โหลด ppt โมเมนต์ของแรง คำถาม  ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google