งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณสเกล่าร์ และปริมาณเวกเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณสเกล่าร์ และปริมาณเวกเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาณสเกล่าร์ และปริมาณเวกเตอร์

2 ปริมาณต่างๆในวิชาฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
ปริมาณต่างๆในวิชาฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ปริมาณสเกลาร์ ( Scalar quantity ) คือ ปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมายสมบูรณ์ ไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น ระยะทาง มวล เวลา ปริมาตร ความหนาแน่น งาน พลังงาน ฯลฯ การหาผลลัพธ์ของปริมาณสเกล่าร์ ก็อาศัยหลักทางพีชคณิต คือ การบวก ลบ คูณ หาร

3 2. ปริมาณเวกเตอร์ ( Vector quantity ) คือ ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง แรง โมเมนตัม การหาผลลัพธ์ของปริมาณเวกเตอร์ ต้องอาศัยวิธีการทางเวกเตอร์โดยต้องหาผลลัพธ์ทั้งขนาดและทิศทาง

4 2.1 สัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ แทนด้วยลูกศร ความยาวของลูกศรแทนขนาด หัวลูกศรแทนทิศทาง และเขียนตัวอักษรที่มีลูกศรครึ่งอยู่บนตัวอักษร ดังต่อไปนี้ อ่านว่า เวกเตอร์ A

5 โดย เวกเตอร์A มีขนาด2 หน่วย ไปทางทิศตะวันออก
3 หน่วย 3 หน่วย 2 หน่วย โดย เวกเตอร์A มีขนาด2 หน่วย ไปทางทิศตะวันออก เวกเตอร์B มีขนาด3 หน่วยไปทางทิศเหนือ เวกเตอร์C มีขนาด3 หน่วย ทำมุม  กับแนวระดับ

6 2.2 เวกเตอร์ที่เท่ากัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ เท่ากัน เมื่อมีขนาดเท่ากันและมีทิศไปทางเดียวกัน
2 หน่วย =

7 2.3 เวกเตอร์ตรงข้ามกัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ตรงข้ามกัน เมื่อมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน
2 หน่วย = - - ตรงข้ามกับ

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณสเกล่าร์ และปริมาณเวกเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google