งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันเทิงในกองลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันเทิงในกองลูกเสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันเทิงในกองลูกเสือ
การชุมนุมรอบกองไฟ

2 ความมุ่งหมาย 1. เป็นการฝึกอบรมตอนกลางคืน
1. เป็นการฝึกอบรมตอนกลางคืน 2. ให้ลูกเสือสนุกสนานเบิกบานใจ ผ่อนคลายความเคร่งเครียด 3. ให้ลูกเสือมีโอกาสแสดงออกในที่ชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกัน 4. ใช้เป็นโอกาสในการประกอบพิธีสำคัญบางกรณี 5. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจการลูกเสือ

3 สถานที่ - ควรเป็นสถานที่เฉพาะ ไม่ไกลจากที่พัก
- ควรเป็นสถานที่เฉพาะ ไม่ไกลจากที่พัก ถ้ามีลักษณะเป็นแอ่งกะทะยิ่งดี - ควรมีต้นไม้ล้อมรอบเป็นฉากหลัง - จัดที่นั่งลูกเสือเป็นวงกลมหรือเกือกม้า - ประธานและแขกผู้รับเชิญ อยู่ช่วงกลาง และควรอยู่เหนือลม - กองไฟ ( คอกหมู / ปิรามิดหรือกระโจม / ผสม )

4 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ
1. ผู้เข้าร่วม แต่งกายตามเนื้อเรื่อง นั่งตามลำดับหมู่ เรียงจากซ้ายของประธาน ควรมาพร้อมกัน ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 10 นาที 2. พิธีกรนัดหมาย และแจ้งชื่อ, ตำแหน่ง ( การงาน, ลูกเสือ ) ของประธานและผู้ติดตาม 3. หมู่บริการจุดไฟ 4. พิธีกร (หรือทีมงาน) เชิญประธาน เมื่อเข้ามาในบริเวณสั่ง “ กอง - ตรง ”

5 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ )
ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ) 5. ประธานเดินไปยังที่ตั้งกองไฟ ผู้ติดตามเดินไปยังที่นั่ง 6. ประธานยกมือขวาแสดงรหัสลูกเสือ ชูเหยียดไปข้างหน้า ทำมุมกับไหล่ประมาณ 45 องศา กล่าวเปิดด้วย ข้อความที่เป็นมงคล และควรจบว่า “ ข้าพเจ้า ขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้ ” 7. ผู้ร่วมงานชุมนุมรอบกองไฟ กล่าว “ ฟู่ ฟู่ ฟู่ ” 8. พิธีกรนำร้องเพลง เพลง ควรเป็นเพลงปลุกใจ เพลงสถาบัน

6 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ )
ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ) 9. จบเพลง ประธานเดินไปนั่งยังที่ที่จัดไว้ให้ ผู้เข้าร่วมนั่งเมื่อประธานนั่งเรียบร้อยแล้ว 10. หมู่บริการนำ พวงมาลัย / พุ่มสลาก มาตั้งแถวทางขวามือของประธาน 11. พิธีกรนำร้องเพลงเพื่อแห่พวงมาลัย / พุ่มสลาก หมู่บริการนำเวียนรอบกองไฟ 3 รอบ แล้วนำไปมอบให้ท่านประธาน 12. พิธีกรอาจสร้างความสนุกสนานก่อนการจับสลาก

7 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ )
ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ) 13. พิธีกรเชิญประธานจับสลาก และรับมา เพื่อประกาศชื่อหมู่ที่ออกมาแสดง 14. หมู่ที่แสดง - นายหมู่สั่ง “ หมู่…ตรง ” - นายหมู่ทำวันทยาวุธ แล้วลดมือลงสั่ง “ พักแถว ” - สมาชิกทุกคนในหมู่ร้องเพลงประจำหมู่ - เริ่มแสดง บริเวณหน้าที่นั่งของหมู่ ไปจนจบ - เข้าแถวที่หน้าหมู่ นายหมู่สั่ง “ หมู่…ตรง ” ทุกคนนั่งลงที่หมู่ตามเดิม

8 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ )
ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ) 15. พิธีกรเชิญผู้แทนกล่าวคำชมเชย - ผู้แทน เชิญหมู่อื่น ๆ ยกเว้นหมู่ที่แสดงยืน ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว มือขวากำที่ ระดับอก บอกตัวอย่างคำชมเชยและให้สัญญาณ - ทุกคนกล่าวคำชมเชย และส่งมือขวาพร้อมแบออก ไปยังหมู่ที่แสดง 3 ครั้ง แล้วนั่งลง - หมู่ที่แสดงลุกขึ้น นำแขนขวาวางซ้อนแขนซ้ายที่ ระดับอก กล่าวตอบพร้อมน้อมตัวลง 1 ครั้ง

9 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ )
ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ) 16. พิธีกร หรือทีมงาน อาจเปลี่ยนอริยาบทผู้เข้าร่วม ให้สนุกสนาน คลายความเบื่อหรือง่วง โดยการ ใช้เกม เพลง ขำขัน รำวง หรือแนะนำบทเรียน หรือประกอบพิธีการ ตามความเหมาะสม 17. เมื่อแสดงครบทุกหมู่ พิธีกรร้องเพลงช้า ที่เป็นคติ หรือมีความหมาย แล้วเชิญประธานกล่าวเรื่องสั้นที่ เป็นคติและกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

10 ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ )
ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ) 18. ประธานยืนในที่เหมาะสม กล่าวเรื่องสั้นที่เป็นคติ หรือเรื่องที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ และกล่าว ปิดการชุมนุมรอบกองไฟด้วยคำว่า “ ข้าพเจ้า ขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้ ” ( ใช้เวลาประมาณ นาที ) 19. พิธีกรให้ทุกคนล้อมวงจับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 20. หมู่บริการนำสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 21. พิธีกรนัดหมาย และแยกย้ายกัน ส่วนหมู่บริการทำหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่

11 ข้อเสนอแนะ 1. เพลงประจำหมู่ควรมีชื่อหมู่ มีสาระ ปลุกใจ สร้างสรรค์
1. เพลงประจำหมู่ควรมีชื่อหมู่ มีสาระ ปลุกใจ สร้างสรรค์ 2. เรื่องที่แสดงควรเป็นเรื่องสนุกสนาน มีคติ ปลุกใจ เชิงประวัติศาสตร์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. ไม่ควรแสดงเรื่องเสียดสีล้อเลียน บุคคล การเมือง ศาสนา เรื่องลามก อนาจาร เรื่องผีปีศาจ เรื่องไร้สาระ 4. ห้ามใช้อาวุธจริง ของมีคม สุรายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย มาประกอบการแสดง หรือนำมาในบริเวณ 5. ไม่ควรแตะต้อง / ข้าม / ใช้กองไฟ ประกอบการแสดง

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบันเทิงในกองลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google