งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการผ่าตัดต้อกระจก ขจัดตาบอดจากต้อกระจก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการผ่าตัดต้อกระจก ขจัดตาบอดจากต้อกระจก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการผ่าตัดต้อกระจก ขจัดตาบอดจากต้อกระจก
เขตสุขภาพที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2 สรุปผลการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก (1 ต.ค.58-25 ก.ย.59)
นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ประธาน Service plan จักษุ

3 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020
เขต สุขภาพ 60 ปีขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) %คัดกรอง เป้าหมายของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่าใน 30 วัน % LV ที่ผ่าใน 90 วัน เขต 1 986,219 619,966 62.86 10,754 4,334 1,066 3,550 8,950 28 44 74.94 87.94 เขต 2 498,071 457,263 91.81 6,434 2,934 814 3,566 7,314 24 43 73.62 85.36 เขต 3 442,370 390,862 88.36 6,146 2,447 595 4,655 7,697 16 91.09 98.47 เขต 4 776,659 599,650 77.21 8,149 3,482 1,286 8,123 12,891 22 38 80.90 91.38 เขต 5 842,422 575,427 68.31 8,953 2,671 817 5,478 8,966 26 34 76.75 92.28 เขต 6 755,207 606,474 80.31 8,937 1,712 364 2,188 4,264 29 37 72.55 90.27 เขต 7 785,515 608,567 77.47 8,674 3,391 1,274 4,592 9,257 17 84.37 98.63 เขต 8 682,973 568,441 83.23 8,737 5,297 1,739 4,324 11,360 11 15 92.43 98.80 เขต 9 969,790 427,532 44.09 12,060 4,377 860 3,580 8,817 21 32 82.91 93.77 เขต 10 573,679 476,152 83.00 7,578 3,005 658 4,329 7,992 23 75.07 92.08 เขต 11 546,074 401,286 73.49 6,697 3,109 688 4,323 8,120 36 76.87 91.74 เขต 12 606,845 435,923 71.83 7,032 2,891 548 3,207 6,646 83.85 96.54 เขต 13 1029 970 94.27 9,849 99 481 604 35 61 62.63 74.43 8,466,853 6,168,513 72.85 110,000 39,749 10,733 52,396 102,878 79.08 91.67

4 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020 เขต 2
จังหวัด จำนวนจักษุแพทย์ 60 ปี ขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) % คัดกรอง เป้า หมาย ของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่าใน 30 วัน % LV ที่ผ่าใน 90 วัน อุตรดิตถ์ 5 72,237 70,144 97.10 935 325 67 414 806 21 28 80.20 95.24 ตาก 6 60,138 50,951 84.72 777 298 104 441 843 17 43 87.83 81.27 สุโขทัย 97,687 85,976 88.01 1,242 708 141 731 1,580 26 36 69.63 95.21 พิษณุโลก 7 120,425 115,599 95.99 1,592 879 376 945 2,200 22 84.62 95.89 เพชรบูรณ์ 4 147,584 134,593 91.20 1,888 724 126 1,035 1,885 37 64 52.62 73.72 27 498,071 457,263 91.81 6,434 2,934 814 3,566 7,314 24 73.62 85.36

5 จำนวนการผ่าตัดต้อกระจกแยกตามกลุ่มอายุ
จังหวัด จำนวนจักษุแพทย์ % คัดกรอง ผ่าตัดทุกกลุ่มอายุ ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป ผ่าตัดอายุต่ำกว่า 60 ปี BC SLV อื่นๆ รวม อุตรดิตถ์ 5 97.10 501 90 581 1,172 325 67 414 806 176 23 167 366 ตาก 6 84.72 565 175 702 1,442 298 104 441 843 267 71 261 599 สุโขทัย 88.01 917 166 883 1,966 708 141 731 1,580 209 25 152 386 พิษณุโลก 7 95.99 1,166 448 1,127 2,741 879 376 945 2,200 287 72 182 541 เพชรบูรณ์ 4 91.20 1,043 178 1,343 2,564 724 126 1,035 1,885 319 52 308 679 27 91.81 4,192 1,057 4,636 9,885 2,934 814 3,566 7,314 1,258 243 1,070 2,571

6 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020 อุตรดิตถ์
อำเภอ 60 ปี ขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) % คัดกรอง เป้า หมาย ของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่าใน 30 วัน % LV ที่ผ่า ใน 90 วัน เมือง 24,756 233,51 94.32 325 67 413 805 17 21 84.62 96.13 ตรอน 5,819 5,751 98.83 ท่าปลา 6,440 6,377 99.02 น้ำปาด 6,213 6,198 99.76 ฟากท่า 2,957 2,878 97.33 บ้านโคก 1,902 1,786 93.90 พิชัย 9,994 9,840 98.46 ลับแล 9,325 9,210 98.77 ทองแสนขัน 4,831 4,753 98.39 72,237 70,144 97.10 935

7 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020 ตาก
อำเภอ 60 ปี ขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) % คัดกรอง เป้า หมาย ของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่าใน 30 วัน % LV ที่ผ่า ใน 90 วัน เมืองตาก 14,705 13,565 92.25 168 63 401 632 18 24 84.52 98.00 บ้านตาก 7,193 6,362 88.45 วังเจ้า 3,529 3,344 94.76 สามเงา 4,726 4,510 95.43 แม่สอด 14,358 10,311 71.81 129 39 30 198 25 72 74.42 56.67 พบพระ 3,435 2,762 80.41 ท่าสองยาง 4,737 3,942 83.22 1 2 8 11 16 100 อุ้มผาง 2,098 1,724 82.17 แม่ระมาด 5,356 4,431 82.73 60,137 50,951 84.72 777 298 104 441 843 21 28 80.20 95.24

8 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020 สุโขทัย
อำเภอ 60 ปี ขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) % คัดกรอง เป้า หมาย ของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่าใน 30 วัน % LV ที่ผ่า ใน 90 วัน เมือง 18,899 9,609 50.84 368 92 572 1,032 21 34 75.27 97.73 กงไกรลาศ 10,689 10,326 96.60 คีรีมาศ 8,953 8,664 96.77 บ้านด่านฯ 5,185 4,873 93.98 ศรีสำโรง 11,939 11,394 95.44 340 49 159 548 31 45 63.53 86.16 ศรีสัชนาลัย 15,512 15,300 98.63 ทุ่งเสลี่ยม 8,303 8,249 99.35 สวรรคโลก 13,755 13,549 98.50 ศรีนคร 4,452 4,012 90.12 97,687 85,976 88.01 1,242 708 141 731 1,580 26 36 69.63 95.21

9 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020 พิษณุโลก
อำเภอ 60 ปี ขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) % คัดกรอง เป้า หมาย ของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่า ใน 30 วัน % LV ที่ผ่า ใน 90 วัน เมือง 30,987 28,827 93.03 837 304 812 1,953 17 37 87.34 89.41 ชาติตระการ 4,914 4,852 98.74 นครไทย 13,640 13,271 97.29 บางกระทุ่ม 8,735 8,585 98.28 บางระกำ 12,709 12,426 97.77 42 72 132 246 24 75 97.62 31.06 พรหมพิราม 15,039 14,847 98.72 วังทอง 18,915 17,400 91.99 วัดโบสถ์ 6,727 6,647 98.81 เนินมะปราง 8,759 8,744 99.83 120,425 115,599 95.99 1,592 879 376 944 2,199 43 87.83 81.27

10 การคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด Vision2020 เพชรบูรณ์
อำเภอ 60 ปี ขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) % คัดกรอง เป้า หมาย ของ สปสช. ผ่าตัดอายุ 60 ปีขึ้นไป เวลารอคอยเฉลี่ยผ่าตัด(วัน) เกณฑ์ชี้วัด BC SLV อื่นๆ รวม Blind Non Blind % BC ที่ผ่าใน 30 วัน % LV ที่ผ่า ใน 90 วัน เมือง 32,959 26,990 81.89 524 67 688 1,279 40 56 46.76 85.03 ชนแดน 10,333 10,148 98.21 หล่มสัก 24,739 24,470 98.91 หล่มเก่า 11,148 10,760 96.52 หนองไผ่ 16,412 15,619 95.17 น้ำหนาว 2,079 1,535 73.83 วังโป่ง 5,563 5,424 97.50 เขาค้อ 4,183 3,553 84.94 วิเชียรบุรี 19,188 18,853 98.25 200 59 347 606 26 80 68.00 51.30 บึงสามพัน 8,562 7,913 92.42 ศรีเทพ 12,418 9,328 75.12 147,584 134,593 91.20 1,888 724 126 1,035 1,885 37 64 52.62 73.72

11 สรุปข้อมูลผู้ป่วยต้อกระจก
11 โซนโรงพยาบาล จำ นวนจักษุแพทย์ % คัดกรอง ยอดคัดกรองทุกอายุ (ตา) ต้อกระจกที่ได้รับ ยอดผ่าตัดต้อกระจก (ตา) ต้อกระจก VISA code (ตา) (A) ทุกกลุ่มอายุ (B)=(C+D) มี VISA code (C) ไม่มี VISA code (D) ที่ยังไม่ได้ผ่าตัด (A-C) Blind BC SLV อุตรดิตถ์ 5 97.10 426 370 109 308 78 501 90 183 29 318 61 125 49 ตสม. 4 92.13 244 140 74 47 10 269 27 6 242 72 20 แม่สอด 2 77.27 514 332 266 230 131 296 97 89 17 207 80 141 114 สุโขทัย 3 76.55 790 473 272 312 120 475 189 40 286 69 123 ศรีสังวรฯ 97.30 964 600 245 398 108 442 57 265 39 177 18 133 พุทธชินราช 7 95.99 1,535 1,380 630 911 319 1ม166 448 606 179 560 305 เพชรบูรณ์ 91.70 1,018 846 144 419 52 741 95 311 41 430 54 11 วิเชียรบุรี 1 89.86 416 382 101 171 302 83 56 22 รวม 91.81 5,907 4,523 1,841 2,796 867 4,192 1,057 1,801 378 2,391 679 995 489

12 ผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
12 ผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ อำเภอที่คัดกรองได้<90% อำเภอที่คัดกรองได้<75% อำเภอ % ศรีเทพ 75.12 พบพระ 80.41 เมืองเพชรบูรณ์ 81.89 อุ้มผาง 82.17 แม่ระมาด 82.73 ท่าสองยาง 83.22 เขาค้อ 84.94 บ้านตาก 88.45 อำเภอ % เมืองสุโขทัย 50.84 แม่สอด 71.81 น้ำหนาว 73.83

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการผ่าตัดต้อกระจก ขจัดตาบอดจากต้อกระจก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google