งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creative Visual Presentation Workshop Communicate clearly, persuasively, and professionally.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creative Visual Presentation Workshop Communicate clearly, persuasively, and professionally."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creative Visual Presentation Workshop Communicate clearly, persuasively, and professionally

2 Our Executive Coaching Program is proven effective. Our customer survey show ROI of coaching can be as high as 3 times the investment value. We focus on improving performance by helping individuals to develop and sustain new perspectives, attitudes, skills and behaviors. Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching

3 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching Our Executive Coaching Program is proven effective. Our customer survey show ROI of coaching can be as high as 3 times the investment value. We focus on improving performance by helping individuals to develop and sustain new perspectives, attitudes, skills and behaviors. 3 Key benefits leading to a higher ROI

4 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching 3 Key benefits leading to a higher ROI

5 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching IMPROVE WORK PERFORMANCE INCREASE PRODUCTIVITY CREATE BUSINESS IMPACT 3 Key benefits leading to a higher ROI

6 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching IMPROVE WORK PERFORMANCE INCREASE PRODUCTIVITY CREATE BUSINESS IMPACT 3 Key benefits leading to a higher ROI

7 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching 3 Key benefits leading to a higher ROI IMPROVE WORK PERFORMANCE INCREASE PRODUCTIVITY CREATE BUSINESS IMPACT

8 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREASE PRODUCTIVITY Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI

9 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREASE PRODUCTIVITY Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI

10 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREASE PRODUCTIVITY 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI

11 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREASE PRODUCTIVITY Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI

12 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI

13 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance 1 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREAS E PRODUCTIVITY 2 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3

14 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREAS E PRODUCTIVITY 2 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance 1

15 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance 1 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREAS E PRODUCTIVITY 2

16 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance 1 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREAS E PRODUCTIVITY 2 Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3

17 People don’t remember what we think is important. They remember what they think is important. – John Maxwell

18 “ People don’t remember what we think is important. They remember what they think is important.” John Maxwell

19

20 “ People don’t remember what we think is important. They remember what they think is important.” John Maxwell

21 “ People don’t remember what we think is important. They remember what they think is important.” John Maxwell

22 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREASE PRODUCTIVITY Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. IMPROVE WORK Performance

23 We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. INCREASE PRODUCTIVITY Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. CREATE BUSINESS IMPACT Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed IMPROVE WORK Performance 3 key benefits leading to Executive Coaching Program A higher ROI executives are rated 60% more effective.

24 ผลการสำรวจทางสถิติ - อัตราส่วน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว จากการสำรวจข้อมูลทางสถิติปีพ. ศ. 2557- 2558 พบว่าอัตราส่วนของผู้หญิงที่เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าช่วง หลายปีที่ผ่านมา จากข้อมูลทางสถิติพบว่า อัตราส่วนของผู้หญิง 75% เป็นเจ้าของธุรกิจ ส่วนตัว และอัตราส่วนของผู้ชายที่เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวคือ 25%

25 Slingshot l 25 ผู้หญิง ผู้ชาย ข้อมูลทางสถิติปีพ. ศ. 2557-2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการสำรวจทางสถิติพบว่า อัตราส่วนของ ผู้หญิงที่เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวมี เพิ่มสูงมากขึ้น

26 Slingshot l 26 ข้อมูลทางสถิติปีพ. ศ. 2557-2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการสำรวจทางสถิติพบว่า อัตราส่วนของ ผู้หญิงที่เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเพิ่มสูง มากขึ้น เป็นเจ้าของธุรกิจ

27 ผลการสำรวจทางสถิติ พบว่าอัตราส่วนของ ผู้หญิงที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ส่วนตัวมีเพิ่มสูง มากขึ้น ข้อมูลทางสถิติปีพ. ศ. 2557-2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเจ้าของธุรกิจ

28 ผลการสำรวจทางสถิติ พบว่าอัตราส่วนของ ผู้หญิงที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ส่วนตัวมีเพิ่มสูง มากขึ้น ข้อมูลทางสถิติปีพ. ศ. 2557-2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

29

30 Market segments กลุ่มลูกค้าที่ควรขยายตลาดในปีหน้าคือ กลุ่มนักบัญชี ไกด์ ศิลปิน

31

32 มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 60% Customer satisfaction rate สูงกว่าสืนค้าตัวอื่นๆ เพิ่มบริการหลังการขาย สร้างโปรโมชั่นเพิ่มช่วง 6 เดือนแรกของปี มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 30% Customer satisfaction rate สูงกว่าสืนค้าตัวอื่นๆ สร้างช่องทางการโฆษณา เพิ่ม bundle package มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 20% Customer satisfaction rate สูงกว่าสืนค้าตัวอื่นๆ เพิ่มบริการหลังการขาย สร้างโปรโมชั่นเพิ่มช่วง 6 เดือนหลังของปี

33 Competitive advantage มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 60% Customer satisfaction rate สูงกว่าสืนค้าตัวอื่นๆ Product & Service เพิ่มบริการหลังการขาย สร้างโปรโมชั่นเพิ่มช่วง 6 เดือนแรกของปี Competitive advantage มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 30% Customer satisfaction rate สูงกว่าสืนค้าตัวอื่นๆ Product & Service สร้างช่องทางการโฆษณา เพิ่ม bundle package Competitive advantage มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 20% Customer satisfaction rate สูงกว่าสืนค้าตัวอื่นๆ Product & Service เพิ่มบริการหลังการขาย สร้างโปรโมชั่นเพิ่มช่วง 6 เดือนหลังของปี

34 Process - coaching conversation Step one: Set a conversation goal  What would you like to talk about?  What would you like to get out of this conversation? Step two: Evaluate existing concerns  What obstacles are getting in the way?  What support/resources do you need? Step three: Anchor desired outcome  What would you like to achieve?  How do you see yourself achieving that? Step four: Lay out an action plan  What action steps will you take to accomplish this?  What deadline would you set for this action?

35 to create a successful coaching conversation Simple Steps

36 a conversation goal What would you like to talk about? intention What would you like to get out of this conversation?

37 What obstacles are getting in the way? What support or resources do you need? reflection existing concerns

38 What would you like to achieve? How do you see yourself achieving that? vision desired outcomes

39 What deadline would you set out for? What are the action steps? Timeframe an action plan

40 a conversation goal existing concernsdesired outcomesan action plan to create a successful coaching conversation Simple Steps What deadline would you set out for? What are the action steps? What would you like to achieve? How do you see yourself achieving that? What obstacles are getting in the way? What support or resources do you need? What would you like to talk about? Intention What would you like to get out of this conversation? reflectionMotivationAction

41

42

43 1. Define2. Design3. Develop

44 Notes: Jot down ideas while you are reading the information. Shortcut: Make frequently used functions easily accessible. Search: Look up tags, previously saved content, or favorite article you read. New Features

45 3 New Features to increase productivity

46 1. Notes 3. Shortcuts 2. Search 3 New Features to increase productivity

47 1. Notes Jot down ideas while you are reading the information. 3 New Features to increase productivity

48 2. Search Look up tags, previously saved content, or favorite article you read. 3 New Features to increase productivity

49 3. Shortcuts Make frequently used functions easily accessible. 3 New Features to increase productivity

50 1. Notes 3. Shortcuts 2. Search 3 New Features to increase productivity Jot down ideas while you are reading the information. Look up tags, previously saved content, or favorite article you read. Make frequently used functions easily accessible.


ดาวน์โหลด ppt Creative Visual Presentation Workshop Communicate clearly, persuasively, and professionally.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google