งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล. Invitations Invitations Invitations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล. Invitations Invitations Invitations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Invitations Invitations Invitations

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation Giving invitatio ns การสนทนา เกี่ยวกับการเชิญ ไปงานเลี้ยง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 สามารถสนทนาเกี่ยวกับ การเชิญไปงานเลี้ยงได้

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 What can you remember about Ashley’s party? A hundr ed people were invite d. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Anything else? The party will be held at the tennis club. He will wear a dark blue shirt. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 Listen to Ashley’s message on the answer machine on the answer machine and complete the invitation. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 Listen to Ashley’s message on the answer machine on the answer machine and complete the invitation. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 I’m sorry there’s no one here at the moment. If you would like to speak to Jessica or Mark, please leave a message after the tone. Listening ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 Hi there. This is Ashley. It’s my birthday next month and I’m going to have a party. Listening ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 I hope you can come. It’s on ……………… ……………… ……………… ……………… ……. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 It’s on February the fourth, Friday, at eight o’clock in the tennis club. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 Read the replies to Ashley’s invitation. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15

16 Writ ing Write an invitation to another student. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 Example

18

19

20 Invitatio ns Invitatio ns


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล. Invitations Invitations Invitations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google