งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

広島大学 Hiroshima University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "広島大学 Hiroshima University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 広島大学 Hiroshima University

2 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
อยู่ที่ไหน? และไปอย่างไร? จังหวัดฮิโรชิม่า อำเภอฮิโรชิม่าตะวันออก เขตไซโจ เดินทางจากสถานีฮิโรชิม่า➡สถานีไซโจ ใช้เวลา 45นาที (580 เยน) นั่งรถบัสสาย 3 จากสถานีไซโจ ➡ ป้ายรถบัสหน้ามหาลัย

3 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มีคณะอะไรบ้าง ? คณะศึกษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์

4 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โปรแกรมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้แก่ HUSA ใช้คะแนนTOEIC ในการสมัครได้ โดยต้องมีคะแนนมากกว่า 600 ขึ้นไป เรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น หรือใช้ JLPT N2 AIMS 日本語・日本文化研修プログラム ★ ทุกโปรแกรมจะได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น留学生センター ของคณะศึกษาศาสตร์

5 หอพัก 池の上学生宿舎 ตึก A (สำหรับผู้ชาย) 8,900 เยน/เดือน พื้นที่ 10 ตารางเมตร ตึก B (สำหรับผู้ชาย) 6,200 เยน/เดือน พื้นที่ 12 ตารางเมตร ตึก C (สำหรับผู้หญิง) 15,700 เยน/เดือน พื้นที่ 14 ตารางเมตร ตึก D (สำหรับผู้หญิง) 6,200 เยน/เดือน พื้นที่ 14 ตารางเมตร

6 หอพัก 国際交流会館 8,400 เยน/เดือน ขนาดของห้อง 13.3 ตารางเมตร
★หอพักทั้ง 2 มีเฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ำ ห้องครัวภายในตัว ★ค่าเช่าของหอพักทั้ง 2 ยังไม่รวมค่าน้ำ, ค่าไฟและค่าแก๊ส ★ จากหอพักทั้ง 2 สามารถปั่นจักรยานไปถึงมหาวิทยาลัยได้ ใช้เวลา 5 นาที

7 วิชาเรียน วิชาเรียนต่างๆจะถูกแบ่งเป็น 5 ระดับ จะขอแนะนำแค่ ระดับ 4 และระดับ 5 เพราะว่าเนื้อหาสอดคล้องกับภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง – ชั้นสูง ดังนี้

8 วิชาเรียน ระดับ 4 総合日本語中級IID 総合日本語中級IIE 総合日本語中級IIF
เนื้อหาวิชาเทียบเท่า JP311 และ JP312

9 วิชาเรียน ระดับ 5 映像日本語特別な演習 ★★ ★★ ★
วิชาดูภาพยนตร์ วิพากษ์วิจารณ์เนื้อเรื่องที่ได้ดู เรียนรู้วัฒนธรรม และการใช้ภาษาผ่านภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่ดู ยกตัวอย่างเช่น かぐや姫 サンレード 野田と申します

10 วิชาเรียน ระดับ 5 日本語聴解特別演習 日本社会・文化
วิชา日本社会・文化 เรียนเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในปัจจุบัน พร้อมเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างชาติไปด้วยในตัว เน้นการแสดงความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นต่างๆภายในห้อง ✨ สามารถนำมาเทียบโอนเป็นวิชา JP 347 ได้ ✨

11 วิชาเรียน ระดับ 5 日本語表現特別な演習 ★ ★ ★ ★☆
เรียนเกี่ยวกับสำนวน สุภาษิตในภาษาญี่ปุ่น แต่ละอาทิตย์จะมีหัวข้อในการเรียนต่างๆกันไป เช่น ความเป็นครอบครัว, ความเป็นแม่, ความรัก, ความเศร้า, สัตว์, สุรา, อาชีพต่างๆ เป็นต้น 論文作成法 ★ ★ ★ ★ ★ เรียนการเขียนรายงาน ตั้งแต่วิธีการเขียนบทนำ เนื้อหา และบทสรุป พร้อมทั้งสอนการใช้สำนวนต่างๆในการเขียนงานเชิงวิชาการ สามารถเทียบโอนวิชา JP 436 ได้✨

12 วิชาเรียน ระดับ 5 日本語語彙特別演習 日本語分析特別演習 日本語語彙特別演習★★ ★★ ★
เรียนเกี่ยวกับคันจิ คำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่น อวัยวะ สัตว์ และนอกจากนี้เรียนเกี่ยวกับคำอุปสรรค คำปัจจัย และคำเลียนเสียงธรรมชาติ 日本語分析特別演習★★ ☆☆☆ วิชาเขียนเรียงความอาทิตย์ละ 1 หัวข้อตามที่กำหนด เรียนการเลือกใช้คำ และรูปแบบประโยค ✨ สามารถเทียบโอนวิชา JP 331 และ JP332 ได้ ✨

13 วิชาเรียนของ AIMS และHUSA
Seminar of Japanese Literature✨✨ Japanese Craft History Japanese Archaeology The basic understanding on Japanese History Lexical and Semantic Study of Japanese Fundamentals of Teaching Japanese as a Second Language Modern and Contemporary Japanese Literature

14 วิชาเรียน日本語・日本文化研修プログラム
比較文化論の視点 平和学 沖縄の言葉 日本の考古学 日本神話 俳句入門

15 วิชาเรียน สามารถลงเรียนตามวิชาคณะต่างๆได้โดยส่งอีเมลไปหาอาจารย์ประจำวิชานั้น และสามารถเลือกได้ว่าจะรับหน่วยกิตหรือไม่ สามารถลงวิชาเรียนข้ามโปรแกรมได้ อย่างเช่น โปรแกรม AIMS หรือ HUSA เป็นต้น

16 ชีวิตความเป็นอยู่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบการใช้ชีวิตแบบ Slow life
บรรยากาศคล้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆ ✨

17

18

19

20 ทำไม120,000 เยน ถึงหมดทุกเดือน ?
ชีวิตความเป็นอยู่ ทำไม120,000 เยน ถึงหมดทุกเดือน ?

21 ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าหอ 8,900 เยน ค่าน้ำ 5,000 – 10,000 เยน
ค่าไฟ 3,500 – 6,500 เยน ค่าแก๊ส 2,000 – 4,000 เยน ค่าอินเตอร์เน็ต 3,000 เยน ค่าโทรศัพท์ 9,000 เยน (สำหรับบางคนอาจจะถูกกว่านี้) ค่าประกันสุขภาพ 2,500 เยน นอกเหนือจากนี้คือการกินเพื่อดำรงชีวิตทั้งหมด

22 ご清聴ありがとうございます


ดาวน์โหลด ppt 広島大学 Hiroshima University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google