งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Angel Capital Asia Immersion. AI Production HouseSale and Marketing Customer Assumption Holding Company 1,000 BTSs Edutain on Tablet Business Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Angel Capital Asia Immersion. AI Production HouseSale and Marketing Customer Assumption Holding Company 1,000 BTSs Edutain on Tablet Business Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Angel Capital Asia Immersion

2 AI Production HouseSale and Marketing Customer Assumption Holding Company 1,000 BTSs Edutain on Tablet Business Development e-Business e-Learning School Korean Lessons Business CN,KR, JP Lessons Business CN,KR, JP Lessons ASEAN Culture Lessons ASEAN Culture Lessons e-Business Solution e-Business Solution Translator House Translator House Intelligent School Solution Intelligent School Solution Tutor School Franchisee Tutor School Franchisee Global Learning Society Global Learning Society Language Institute for Mobility Language Institute for Mobility Bundle 500 B/Mobile Teaching Tools -Business 1,200 B/H -Student 500 B/H -Kids 200 B/H or 1,300 B/M School License 300,000 B/Y Public Use 2.0 MB/Y

3 บทบาท Angel มีตลาด มี Connection ความสัมพันธ์รู้จัก มีประสบการณ์ สอนงาน

4 Personal Vision มีรายได้ใน 6 เดือน รายได้มากกว่ารายจ่ายใน 2 ปี จ่ายเงินเดือนตัวเอง 100,000 บาทใน 5 ปี

5 To-Be ใน 3-5 ปีข้างหน้า คาดเดาการเปลี่ยนแปลง – รูปแบบธุรกิจ – เทคโนโลยี

6 ทุนทำงาน Working Capital ธนาคารรํฐ > 2 ล้านบาท – ดอกเบี้ย MRR+2% ประมาณ 9% – ควรเป็นเบิกเงินเกินบัญชี เสียดอกเบี้ยเมื่อมีงาน กองทุนตั้งตัวได้ < 1 ล้านบาท – ดอกเบี้ย 1% ชำระในระยะเวลา 5-10 ปี – อาจใช้เป็นทุนและฝากประจำเพื่อค้ำประกันเบิก เงินกเกินบัญชี พยายาม ให้มี ทุนทำงานมากที่สุด ใช้ทุนเมื่อได้ งานแล้วเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Angel Capital Asia Immersion. AI Production HouseSale and Marketing Customer Assumption Holding Company 1,000 BTSs Edutain on Tablet Business Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google