งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอน สบน สอน AS-IS TIDTOR E- Filling ( มาตรา 9) อ.1 + เอกสาร แนบ กน. 9 กน. 10 ผู้ประกอ บการ กรม ศุลกากร License / Invoice Cert Gen อ. 2 TeDA Sign ( มาตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอน สบน สอน AS-IS TIDTOR E- Filling ( มาตรา 9) อ.1 + เอกสาร แนบ กน. 9 กน. 10 ผู้ประกอ บการ กรม ศุลกากร License / Invoice Cert Gen อ. 2 TeDA Sign ( มาตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอน สบน สอน AS-IS TIDTOR E- Filling ( มาตรา 9) อ.1 + เอกสาร แนบ กน. 9 กน. 10 ผู้ประกอ บการ กรม ศุลกากร License / Invoice Cert Gen อ. 2 TeDA Sign ( มาตรา 26) TeDA Sign ( มาตรา 26) Cert Gen

2 System SpecificationDeliverables Q1Q1 30 ธ. ค 58 Input to สอน. มาตรา 9 สร้าง sign ส่ง (3 ฉบับ ) 1.3 ระบบ TIDTOR (e- Authentication + e-filing มาตรา 9 ) ลงนามโดย ผปก. มาตรา 26 สร้าง sign ส่ง ( รวม 1 ฉบับ ) ขั้นตอน sign PDF signing 1.1 ปรับปรุงโปรแกรม ( ให้ใช้ TeDA Sign) ลงนาม โดย ผปก. Cert Gen Spec. 1 ฉบับ Message Exchange with DSIG ใช้ spec เดิม มา ที่กรมศุลกากรทำแล้ว Draft ETDA Rec. 2 ฉบับ OID เขียนให้หน่วยงาน ภาครัฐ Schema เขียนให้ vendor 1.2 ระบบ CMR/OID ( น้ำตาล form schema ) Q2Q2 31 มี. ค. 59 Output from สอน. ขึ้นตอน sign XADES 9 หน่วยงาน Revise Spec. คู่มือการใช้งานออกใบรับรอง ของ สอน. 0.1 Output สอน. ส่ง อ.2 PDF ไป Tidtor ส่ง email ไป ผปก (Backup) 1.1 Cert Gen สอน. อ 2 ลง นามโดย เจ้าหน้าที่ สอน. 1.2 CMR/OID 10 หน่วยงาน Q3 Q3 30 มิ. ย. 59 Vendor - ออกแบบโปรแกรม - End-to-End e-Filing Cert Gen Q4Q4 30 ก. ย. 59 เรียกประชุม 9 หน่วยงาน

3


ดาวน์โหลด ppt สอน สบน สอน AS-IS TIDTOR E- Filling ( มาตรา 9) อ.1 + เอกสาร แนบ กน. 9 กน. 10 ผู้ประกอ บการ กรม ศุลกากร License / Invoice Cert Gen อ. 2 TeDA Sign ( มาตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google