งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ไทยในท้องถิ่นและผลิตบุคลากรรับใช้ สังคม ที่ได้มาตรฐาน บริการมี คุณภาพ วิสัยทัศน์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ไทยในท้องถิ่นและผลิตบุคลากรรับใช้ สังคม ที่ได้มาตรฐาน บริการมี คุณภาพ วิสัยทัศน์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ไทยในท้องถิ่นและผลิตบุคลากรรับใช้ สังคม ที่ได้มาตรฐาน บริการมี คุณภาพ วิสัยทัศน์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าว ไกลสู่สากล ส่งเสริมอาชีพ ให้ทุก คนมีงานทำ

3 พันธกิจ 1. ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยใน ท้องถิ่น 3. พัฒนางานที่ได้มาตรฐาน 4. สนับสนุนการแพทย์แผน ไทย 5. คืนทุนให้กับสังคม ปรัชญา การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาไทยและการ ส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ต้นทุนน้อยแต่สามารถป้องกัน โรคและอันตรายต่างๆได้ รวมทั้งก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเป็นทางเลือก หนึ่งในการประกอบอาชีพสุจริต เพิ่มรายได้ที่ มั่นคง

4 คุณสมบัติของผู้เรียน 1. ไม่จำกัดเพศ สามารถเรียนได้ทั้ง ชายและหญิง 2. ความรู้ของผู้เรียน จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป เรียนจบแล้วได้ 1. ได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 2. สามารถเปิดกิจการเป็นของตัวเอง ได้ 3. สามารถสมัครทำงานได้ทั้งในและ ต่างประเทศ เช่น เยอรมัน สิงค์โปร ออสเตรเรีย อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น

5 การบริหารงานหลักสูตร สมัครเรียน 4 หลักสูตร

6 รับใบประกาศนียบัติ สอบภาคปฏิบัติ เรียนภาคปฏิบัติ คือ นวด เรียนทฤษฎีวิชากายวิภาคศาสตร์

7

8 www.udonmassageschool.com - รถแห่โฆษณา - วิทยุ

9


ดาวน์โหลด ppt นโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ไทยในท้องถิ่นและผลิตบุคลากรรับใช้ สังคม ที่ได้มาตรฐาน บริการมี คุณภาพ วิสัยทัศน์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google