งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2201-2416 ฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาจารย์จิราภรณ์ เขตกุฎี C.TH Google Classroom : tajocu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2201-2416 ฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาจารย์จิราภรณ์ เขตกุฎี C.TH Google Classroom : tajocu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2201-2416 ฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาจารย์จิราภรณ์ เขตกุฎี E-Mail : JIRAPHON.KH@SBACNON.A C.TH Google Classroom : tajocu

2 การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. นักเรียนอธิบายถึงการดูสเป็คเครื่อง จากใบเสนอสินค้าได้ 2. นักเรียนอธิบายถึงการเลือกซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ จุดประสงค์

3 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องแบรนด์เนม (Brand name) มี ข้อดีอยู่ที่ความน่าไว้วางใจ เพราะมีตัวแทน จำหน่ายแน่นอน และมีการรับประกันอย่างดี 1 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบรนด์เนม ข้อดีข้อเสีย ได้เครื่องที่มีคุณภาพสูง อุปกรณ์ต่าง ๆ ถูก คำนวณ และปรับแต่งด้วย วิศวกรที่ชำนาญ เพื่อ ประสิทธิภาพเครื่อง โดยรวมมีประสิทธิ ภาพ สูงสุด มีการประกัน และบริการ หลังการขายเป็น อย่างดี เครื่องมีราคาสูงเลือกส เป็คตามต้องการไม่ได้ ( เพราะว่าสเป็คได้ถูก กำหนดมาแล้วเป็นชุด ) สเป็คอาจไม่ล่าสุด เท่ากับที่เราซื้อแยกชิ้น และสั่งประกอบเอง

4 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ การซื้อเครื่องในลักษณะนี้ ได้ราคาที่ถูก กว่าเครื่องแบรนด์เนมที่สเป็คใกล้เคียงกัน โดยเลือกอุปกรณ์รุ่นที่ต้องการ และให้ทาง ร้านประกอบ 2 การซื้อเครื่องประกอบตามใบสั่งจากร้าน ข้อดีข้อเสีย สามารถกำหนดสเป็ค และรุ่นได้ ได้เครื่องประกอบ พร้อมใช้เหมือนเครื่อง แบรนด์เนม อาจเป็นเพียงการนำ อุปกรณ์ตามที่เราสเป็ค ไว้ มาประกอบกัน ไม่ได้ คำนวณและปรับแต่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง ในกรณีที่มีปัญหา ก็ยัง ต้องยกเครื่องมาให้ร้าน ดูให้ กับร้านที่ไปซื้อ

5 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการซื้อแบบแยกชิ้นส่วนตามส เป็คที่ตนเองต้องการ และนำกลับมาประกอบ เครื่องเอง ซึ่งข้อดีก็คือทำให้ได้อุปกรณ์แต่ละ ชิ้นที่มั่นใจได้ว่าเป็นของใหม่แน่นอน 3 การซื้อเครื่องประกอบโดยนำมาประกอบ เอง ข้อดีข้อเสีย สามารถกำหนดสเป็ค และรุ่นได้ และอุปกรณ์ ตรงใจมากที่สุด ผู้ซื้อต้องเสียเวลา ใน การประกอบเครื่อง เอง ถ้าเราไม่มีความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น เราอาจได้สินค้าที่ไม่มี คุณภาพเพียงพอ หรือ ได้สินค้าปลอม เมื่อเครื่องเสียต้อง ซ่อมเอง

6 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ เราจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเมื่อ ต้องการเลือกซื้อแรมมาใช้สักตัว โดยสิ่งที่เรา ต้องดูก็คือ ประเภทของแรม, ขนาดของแรม และความเร็วของแรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การเลือกซื้อแรม

7 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เราควรคำนึงถึงในการ เลือกซื้อแรม การเลือกซื้อแรม

8 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ วิธีการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมนั้น เราต้องคำนึงถึงความจุฮาร์ดดิสก์กับปริมาณ ข้อมูลที่ใช้ พร้อมทั้งเผื่อพื้นที่สำหรับอนาคต ด้วยส่วนเรื่องความเร็วน่าจะเลือกซื้อรุ่น ความเร็วที่สุดเราสามารถซื้อได้ การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์

9 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เราควรคำนึงถึงในการ เลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์

10 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ นอกจากการดูจากชิปกราฟิกแล้ว (nVIDIA หรือ ATi) ยังมีสิ่งที่เราจำเป็นต้อง คำนึงถึงในการเลือกซื้อการ์ดแสดงผลอีก หลายประการ เช่น อินเทอร์เฟสของการ์ด, ชนิดและขนาดของหน่วยความจำบนการ์ด เป็น ต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การเลือกซื้อการ์ดแสดงผล

11 ลักษณะการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เราควรคำนึงถึงในการ เลือกซื้อการ์ดแสดงผล การเลือกซื้อการ์ดแสดงผล

12 คำถามท้ายบท 1. ให้นักเรียนหาความเร็วบัสของแรมชนิด ต่างๆ

13

14  http://www4.csc.ku.ac.th/~b53402 04758/lean3.html http://www4.csc.ku.ac.th/~b53402 04758/lean3.html  https://sites.google.com/site/ajtoo kka54/raywicha/wi-chahrdwaer- laea-yuthiliti-beuxng-tn/hnwy-thi2 https://sites.google.com/site/ajtoo kka54/raywicha/wi-chahrdwaer- laea-yuthiliti-beuxng-tn/hnwy-thi2  http://www.comsimple.com/%E0% B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A 3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0 %B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8 %81%E0%B8%8B%E0%B8%B7% E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B 8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0% B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84 %E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0% B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A 7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0 %B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9 %8C/56-cpu.html  http://vrcom7.com/2013-12-16-07- 03-13/quiz- banana.html?task=quiz&quizId=55 ความหมายของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt 2201-2416 ฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาจารย์จิราภรณ์ เขตกุฎี C.TH Google Classroom : tajocu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google