งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายปรีชา ทองจ่าม. ความสำคัญของ การขยายพันธุ์พืช 1. เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น 2. ดำรงหรือรักษาสายพันธุ์เดิม 3. ได้พันธุ์ใหม่ พันธุ์ดี ทนทานต่อ โรคและเหมาะสมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายปรีชา ทองจ่าม. ความสำคัญของ การขยายพันธุ์พืช 1. เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น 2. ดำรงหรือรักษาสายพันธุ์เดิม 3. ได้พันธุ์ใหม่ พันธุ์ดี ทนทานต่อ โรคและเหมาะสมต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายปรีชา ทองจ่าม

2 ความสำคัญของ การขยายพันธุ์พืช 1. เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น 2. ดำรงหรือรักษาสายพันธุ์เดิม 3. ได้พันธุ์ใหม่ พันธุ์ดี ทนทานต่อ โรคและเหมาะสมต่อ สภาพแวดล้อม 4. ได้ผลผลิตเร็วขึ้น 5. ประยุกต์ใช้กับพืชต่างๆโดย อาศัยการขยายพันธุ์

3 การขยายพันธุ์ พืชแบบต่างๆ 1. การขยายพันธุ์แบบอาศัย เพศ * การเพาะเมล็ด 2. การขยายพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ * การตอนกิ่ง * การต่อยอด เสียบ ยอด * การทาบกิ่ง * การติด ตา * การปักชำ * การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

4 การขยายพันธุ์พืชแบบ อาศัย การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัย เพศเป็นการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วน ของเมล็ดที่เกิดจากการผสมเกสร เพศผู้กับเพศเมีย โดยนำมาเพาะใน วัสดุเพาะ เช่น ทรายหยาบ แกลบดำ ปุ๋ยคอกและดิน ในอัตราส่วน 1:1:1:0.5 โดยปริมาตร

5 2. การขยายพันธุ์แบบ ไม่อาศัยเพศ เป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ ส่วนต่าง ๆ ของพืชได้แก่ ราก ลำต้น ใบ โดยส่วนต่างของพืช เหล่านี้ที่สามารถเกิดราก และ เจริญเติบโตเป็นพืชได้ ให้มีการ เจริญเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์ การ ขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ เช่น การปักชำกิ่ง การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่งเป็นต้น

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt โดย นายปรีชา ทองจ่าม. ความสำคัญของ การขยายพันธุ์พืช 1. เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น 2. ดำรงหรือรักษาสายพันธุ์เดิม 3. ได้พันธุ์ใหม่ พันธุ์ดี ทนทานต่อ โรคและเหมาะสมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google