งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ krit@uru.ac.th Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010

2 Microsoft Word 2010 คือ อะไร Microsoft Word 2010 คือโปรแกรม ประมวลผลคำซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ สร้างเอกสารที่มีคุณภาพในระดับมืออาชีพ เครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุดของ Word จะทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและ เขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและ ตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

3 วิธีใช้ Microsoft Word 2010 ออนไลน์ http://office.microsoft.com/th- th/word-help/http://office.microsoft.com/th- th/word-help/

4 ส่วนประกอบหน้าจอ Quick Access Title Bar Ribbon View Bar Status Bar

5 ความสามารถของ Microsoft Word การย้อนกลับการทำงาน (100 ขั้นตอน ) การตรวจคำผิดอัตโนมัติ การแก้ไขอัตโนมัติ ( ข้อความ / สัญลักษณ์ / ขีดเส้นใต้ ) การแปลงเป็นเอกสารบนอินเตอร์เน็ต (HTML / PDF)

6 การเลือกข้อความ แทรกข้อความตัวอย่างลงในเอกสารใน Word ด้วยฟังก์ชั่น =rand(3,3) Drag Click Double Click Triple Click Alt + Drag

7 การแทรกวัตถุและเค้าโครง หน้ากระดาษ ใบแปะหน้า ตาราง หมายเลขหน้า วันที่เวลา คอลัมน์ ลายน้ำ เส้นขอบ

8 การแทรก SmartArt, แผนภูมิ

9 การแทรกสัญลักษณ์และ สมการ

10

11 การสร้างจดหมายเวียน


ดาวน์โหลด ppt CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google